Άκυρες οι απολύσεις σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξης


Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020, 13:29

Ξεκαθαρίζεται το τοπίο σε σχέση με την υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού στις επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στο μηχανισμό “Συν-Εργασία” και παράλληλα επιδοτούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές τους καθώς ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους του τριτογενούς τομέα με πάνω από το 50% του τζίρου τους να παρήχθη στο γ’ τρίμηνο του 2019.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αυτές που υπάγονται στο διπλό αυτό “καθεστώς” στήριξης είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν το προσωπικό που είχαν έως 30/6/2020. Ωστόσο από το πλαίσιο αυτό εξαιρούνται όσοι αποχωρούν οικειοθελώς, λόγω συνταξιοδότησης, λόγω λήξης σύμβασης, λόγω θανάτου αλλά και εκείνοι που βρίσκονται σε αναστολή κατά την 30η Ιουνίου.

Πιο αναλυτικά, Διυπουργική Απόφαση προβλέπει  πως :

«1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1.7.2020 μέχρι 30.09.2020 και μέχρι 15.10.2020 ή 31.12.2020 εφόσον εντάσσονται στο μηχανισμό “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 30ή Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη.

2. Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 30ή Ιουνίου 2020, οι εργαζόμενοι που την 30ή Ιουνίου 2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζομένου».


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020, 13:29

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει