Έκτακτη Γενική Συνεύλευση αποφάσισαν οι φίλαθλοι του συνδέσμου “AUSTRIAN BOYS”

Πρόσκληση των AUSTRIAN BOYS σε έκτακτη γενική συνέλευση.

Κυριακή 20:00 στα γραφεία των Austrian Boys στην Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση όλων των οπαδών του Ολυμπιακού Βόλου.

Ο πόλεμος που δεχόμαστε μας κάνει πιο δυνατούς και μας συσπειρώνει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα , αν η πολιτεία νομίζει οτι έχει πετύχει τον αρφανισμό μας είναι γελασμένοι όλοι τους .Εμείς οι στρατιωτές του Ολυμπιακού Βόλου δεν θα πηδήξουμε ποτέ απο το καράβι , γεννηθήκαμε για να προστατευουμε το καμάρι της πόλης .

Ο Ολυμπιάκος Βόλου είναι το μεγαλύτερο πάθος της ζωης μας , και θα το προστατεούμε για μια ζωή… Περισσότερα αύριο στη συνέλευση , δε τελείωσε τιποτα….

Μπορεί επίσης να σας αρέσει