Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

«Έξω έπεσε» στις οικονομικές προβλέψεις της η ΕΚΤ

Οι αναλυτές τρέχουν να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις της κυπριακής κρίσης

Ανατροπές στις οικονομικές προβλέψεις που είχε καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα τέλη Φεβρουαρίου έφερε η κυπριακή κρίση και πλέον οι αναλυτές της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη τρέχουν να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις των αποφάσεων του Eurogroup στα μακροοικονομικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ.

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ παρουσίασαν στα μέσα Μαρτίου προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, τις οποίες κατάρτισαν με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως τις 22 Φεβρουαρίου 2013. Σύμφωνα με αυτές ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις προβολές, σε επίπεδα μεταξύ -0,9% και -0,1% το 2013 και μεταξύ 0,0% και 2,0% το 2014. Ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις προβολές, μεταξύ 1,2% και 2,0% το 2013 και μεταξύ 0,6% και 2,0% το 2014.

Όσον αφορά το 2013 η ΕΚΤ θεωρούσε πως η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αρχίσει να σταθεροποιείται τους πρώτους μήνες του έτους και ότι η σταδιακή ανάκαμψη αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα εντός του 2013, καθώς η ενίσχυση της παγκόσμιας ζήτησης και η στήριξη της εγχώριας ζήτησης από τη διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής θα επιδράσουν θετικά στο ρυθμό ανόδου των εξαγωγών.

Οι αναλυτές της ΕΚΤ σημείωναν πως η βελτίωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές από τον Ιούλιο 2012 και η συνεχιζόμενη υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα επηρέαζαν θετικά την οικονομία, αν και αναγνώριζαν πως η αναγκαία προσαρμογή των ισολογισμών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και οι συνεπαγόμενες συνθήκες πιστωτικής στενότητας θα επηρέαζαν δυσμενώς την οικονομική δραστηριότητα.

Σημασία έχει πως προ 20 ημερών τα στελέχη της ΕΚΤ σε επίσημα κείμενα ανάφεραν πως «οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές της οικονομίας για τη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να είναι καθοδικοί» και τους συνέδεαν κυρίως με το ενδεχόμενο υποτονικότερων εξαγωγών και εγχώριας ζήτησης σε σχέση με ό,τι αναμενόταν και με τη βραδεία ή ανεπαρκή υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη ζώνη του ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές του Ευρωσυστήματος η ΕΚΤ μετά τα γεγονότα της Κύπρου εκτιμά ότι η ανάκαμψη μετατίθεται πλέον για τις αρχές του 2014 και κινείται προς αναθεώρηση των εκτιμήσεων της, καθώς στην αρχική της ανάλυση δεν είχε συμπεριλάβει την μεγάλη κάμψη της εμπιστοσύνης λόγω του κουρέματος των καταθέσεων στην Κύπρο και τις επιπτώσεις του στο ίδιο το ευρώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει