Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Έρχεται φρέσκο χρήμα στην αγορά από ΕΣΠΑ

Στο 95% αυξάνεται με υπογραφή, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, η κοινοτική συμμετοχή στο ΕΣΠΑ ανοίγοντας το δρόμο για επιπλέον κονδύλια 900 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα και ουσιαστική κατάργηση της εθνικής συμμετοχής για τα 15 δισ. ευρώ που απομένουν ως το 2013.

Η πρόταση του προέδρου, την οποία ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και κονδύλια για την παιδεία με κοινοτική συμμετοχή ως 95% για πέντε χώρες, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Λετονία και την Ουγγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής μειώθηκε σε πρώτη φάση σε 15% τον Ιούλιο μετά τις επαφές της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας με την Κομισιόν.

Βάσει της πρότασης, θα επιτραπεί σε έξι χώρες να συνεισφέρουν λιγότερο σε έργα που επί του παρόντος συγχρηματοδοτούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ, για την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Λετονία και την Ουγγαρία, το οποίο είναι ζωτικό για έργα που θα συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε κάθε μία από τις εν λόγω χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες αυτές θα χρειαστούν λιγότερα αντίστοιχα εθνικά κεφάλαια σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι εγχώριοι προϋπολογισμοί τους δέχονται σημαντική πίεση και, συνεπώς, προγράμματα που δεν έχουν εκτελεστεί έως σήμερα λόγω έλλειψης εθνικής χρηματοδότησης μπορούν να ξεκινήσουν και να διοχετεύσουν φρέσκο χρήμα στην οικονομία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει