Αίτημα διαγραφής των μετοχών από το ΧΑΗ Τιτάν ανακοινώνει ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Titan Cement International S.A. και την απόκτηση από αυτήν του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρείας, οι Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων που συνήλθαν στις 2.9.2019 αποφάσισαν παμψηφεί ανά κατηγορία μετοχών τη διαγραφή των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Τιτάν από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στις 4.9.2019 υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση διαγραφής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, 17:49

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει