Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Αίτημα της Credit Agricole για μετοχές της Εμπορικής

Αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της Εμπορικής που η Credit Agricole και η Sacam International SAS, ως πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον γαλλικό όμιλο δεν κατέχουν, υπέβαλε η Credit Agricole στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πρόκειται για 0.270.067 κοινές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εμπορικής, έναντι καταβολής τοις μετρητοίς τιμήματος ίσου προς το προσφερθέν τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 1,76 ευρώ ανά μετοχή.

Η Credit Agricole ενημέρωσε εγγράφως την Εμπορική για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει