Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Αγοραστός: «Έργο μεγάλης σημασίας που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αλοννήσου»

Πράσινο φως από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADΑ) και εξωτερικών δικτύων μεταφοράς νερού Δήμου Αλοννήσου προϋπολογισμού 7,1 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη η ένταξη στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α η χρηματοδότηση του έργου « Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADΑ) και εξωτερικών δικτύων μεταφοράς νερού Δήμου Αλοννήσου» προϋπολογισμού 7.1 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”.

Όπως τόνισε ο κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό εξασφαλίζουμε την συνεχή παροχή καλής ποιότητας νερού για όλους τους οικισμούς της Αλοννήσου, καθώς ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση, δεν επαρκούσε. Είναι ένα έργο υποδομής μεγάλης σημασίας, που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά ταυτόχρονα συμβάλει και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς έτσι αποφεύγεται και η υπεράντληση των υπόγειων νερών, που οδηγεί σε υφαλμύρωση των υπόγειων υδροφορέων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης: Με το συγκεκριμένο έργο αξιοποιείται το φράγμα και η λιμενοδεξαμενή που κατασκευάζονται στη θέση Καστανιά μέσω του οποίου θα εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος όγκος νερού για τις υδρευτικές ανάγκες της Αλοννήσου. Με το προαναφερόμενο έργο κατασκευάζεται και ο αγωγός τροφοδοσίας με το αντλιοστάσιο που θα εξυπηρετούν την εγκατάσταση εξεργασίας νερού. Το έργο περιλαμβάνει τρία υποέργα:

α) Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς νερού, που αφορά την κατασκευή τριών δεξαμενών, ενός αντλιοστασίου και των αγωγών μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 28,8 χλμ από την εγκατάσταση επεξεργασίας μέχρι τις δεξαμενές τροφοδοσίας των εσωτερικών δικτύων.

β) Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού της λιμενοδεξαμενής, όπου επελέγη η μέθοδος της εν σειρά διπλής «απ΄ ευθείας φίλτρανσης» με φίλτρα πίεσης πολλαπλών στρώσεων και με κροκίδωση επαφής, ακολουθούμενα από φίλτρο ενεργού άνθρακα.

γ) Σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADΑ), με την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου θα επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση της επεξεργασίας του πόσιμου νερού των γεωτρήσεων και του δικτύου ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων λογισμικών εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης, υποστήριξης και λειτουργίας στου συστήματος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει