Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Αλαλούμ με το νέο τέλος ακινήτων

Δεν έφτανε η σημαντική επιβάρυνση, που θα υποστούν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων από το νέο χαράτσι, θα κληθούν να πληρώσουν φόρο επί περισσότερων τετραγωνικών από αυτά που δήλωσαν στο Ε9. Δείτε γιατί:

Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει του Ν.2130/93 να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Ομοίως, βάση των Νόμων 25/75, 429/76, και 1080/80, η ΔΕΗ υποχρεούται να εισπράττει τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου.

Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.), του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα, που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση.

Ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως :

για ΔΤ, ΔΦ :(τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)
για ΤΑΠ : (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι οι φόροι, που εισπράττονται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, δεν υπολογίζονται επί της καθαρής επιφανείας του κτιρίου ή διαμερίσματος, αλλά επί της συνολικής φωτιζόμενης επιφάνειας.

Έτσι, ένα διαμέρισμα καθαρής επιφάνειας, π.χ. 70 τετραγωνικών μέτρων, στη ΔΕΗ μπορεί να εμφανίζεται με σημαντικά μεγαλύτερη επιφάνεια, αφού πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτήν όλοι οι φωτιζόμενοι χώροι, όπως βεράντες, χώρος σταθμεύσεως κ.λπ.

Συνεπώς, το νέο τέλος δεν θα επιβληθεί βάσει της πραγματικής επιφανείας που έχει δηλωθεί στο Ε9, αλλά βάσει της φωτιζόμενης επιφανείας που υπάρχει στα στοιχεία της ΔΕΗ. Με άλλα λόγια, άλλα τετραγωνικά μέτρα θα φορολογούνται με το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και άλλα με βάση το νέο τέλος.

Επιπλέον ο Φ.Σαχινίδης μιλώντας στο MEGA δήλωσε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν το νέο τέλος θα το πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει