Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Αλλαγές στην παρακράτηση χρημάτων για υπ. συνταξιούχους

Επαναπροσδιορίζεται το ποσό της οφειλής υποψήφιου συνταξιούχου το οποίο είναι δυνατόν να παρακρατηθεί από τη σύνταξη σε ίσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη, η οποία είναι διευκρινιστική του νόμου για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου (ν.3863/2010) οι οφειλέτες των Ταμείων που επιθυμούσαν να βγουν στη σύνταξη, μπορούσαν να ρυθμίσουν ένα μέρος της οφειλής, το οποίο δεν μπορούσε να υπερβαίνει το ύψος των είκοσι 20 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος.

Το υπουργείο Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη, τη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι ασφαλισμένοι, αναπροσαρμόζει τα δεδομένα.

Με τις νέες ρυθμίσεις του ν. 3996/2011, το ποσόν που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη ανακαθορίζεται στο 30πλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ.

Ο τρόπος της παρακράτησης παραμένει ο ίδιος, σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη των οποίων θα παρακρατείται κατά τον πρώτο μήνα καταβολής της σύνταξης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει