Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Ανακοινώθηκε το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Alpha Bank

Ανέρχεται σε 4,57 δισ. ευρώ και θα προταθεί προς έγκριση στη γενική συνέλευση

Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 4,57 δισ. ευρώ που θα καταστήσει την Alpha Bank την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα δημοσιοποίησε η Διοίκηση της τράπεζας.

Το σχέδιο που θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τραπέζης στις 6 Απριλίου περιλαμβάνει:

-Τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με εισφορά ομολόγων του EFSF και έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού 4,11 δισ. ευρώ (4,021 δισ. ευρώ σε περίπτωση ολοσχερούς καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με καταβολή μετρητών ύψους 550 εκατ. ευρώ). Η τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha.

-Την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με καταβολή μετρητών έως 550 εκατ. ευρώ. Αυτή θα επιδιωχθεί με έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 457,1 εκατ. ευρώ μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, καθώς και με την έκδοση νέων κοινών μετοχών έως 92,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν σε στρατηγικούς επενδυτές.

Οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα κοινή μετοχή θα λάβουν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών από τις μετοχές που θα αναλάβει το ΤΧΣ (Warrants). Δυνάμει των εν λόγω δικαιωμάτων (Warrants), οι επενδυτές θα δύνανται να αποκτήσουν κοινές μετοχές της Alpha Bank, κυριότητος του ΤΧΣ, ανά εξάμηνο και για χρονική περίοδο έως 4,5 ετών.

Οι ανωτέρω μετοχές θα αγοράζονται σε προκαθορισμένη τιμή poy θα ισούται με την τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών της Alpha Bank κατά την κεφαλαιακή ενίσχυση πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου. Ο αριθμός των νέων κοινών μετοχών που θα ενσωματώνει κάθε Warrant, θα εξαρτηθεί από τις μετοχές της τραπέζης που θα αποκτήσει ο ιδιωτικός τομέας. Τα Warrants θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Alpha Bank θα παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα εφόσον επιτευχθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή (10%) ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην αύξηση με καταβολή μετρητών θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις μετοχές του ΤΧΣ μέσα στα επόμενα 4,5 έτη σε προκαθορισμένα επίπεδα τιμής, ενισχύοντας τις αποδόσεις τους μέσω της δωρεάν παροχής Warrants.

Η διευρυμένη κεφαλαιακή βάσις ύψους 7,9 δισ. ευρώ, η οποία θα προκύψει με την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενίσχυσης παρέχει εχέγγυα για την προστασία του ισολογισμού καθιστώντας την Alpha Bank την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα.

Πηγή – Νewsbeast.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει