Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

«Ανοίγει μια νέα σελίδα για την τουριστική πολιτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Παρουσιάστηκε η μελέτη «Εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ για την τουριστική προβολή Περιφέρειας Θεσσαλίας» στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Τη μελέτη «Εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ για την τουριστική προβολή Περιφέρειας Θεσσαλίας» προκειμένου να ενταχθεί και να υλοποιηθεί το αντίστοιχο έργο τουριστικής προβολής μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, παρουσίασε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ. Αγοραστός ανέφερε συγκεκριμένα:

«Η τουριστική προβολή της Περιφέρειάς μας είναι για μας πρώτη προτεραιότητα. Μετά από μια περίοδο διαβούλευσης με όλους τους αρμόδιους φορείς είμαστε σήμερα σε θέση να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πορεία που θα ακολουθήσουμε για τα επόμενα 2 χρόνια.

Η μελέτη αυτή κινείται στην κατεύθυνση της ύπαρξης μίας σύγχρονης και ενιαίας στρατηγικής για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η μελέτη «Εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ για την τουριστική προβολή Περιφέρειας Θεσσαλίας» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο έργο της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας το οποίο ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας τον Φεβρουάριο 2011. Για την εκπόνηση της μελέτης λήφθηκαν υπόψη τα εθνικά κείμενα στρατηγικού σχεδιασμού (Συνθετικό κείμενο για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στον τομέα του τουρισμού.

Κύρια σημεία της νέας Στρατηγικής Μάρκετινγκ και Branding του Ελληνικού Τουρισμού) ενώ πραγματοποιήθηκε διακίνηση ερωτηματολογίων και σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων με τουριστικούς παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκπροσωπώντας τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Τον Ιούλιο 2011 έγινε αναπροσαρμογή της μελέτης ως προς το Σχέδιο Δράσεων τουριστικής προβολής, μετά από συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, κο Κολέτσο, παρουσία στελεχών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και τοπικών τουριστικών παραγόντων. Το αναπροσαρμοσμένο σχέδιο δράσης έλαβε υπόψη τις κατευθύνσεις του ΕΟΤ για νέες δράσεις τουριστικής προβολής καθώς και τη δέσμευση για υποστήριξη του ΕΟΤ τόσο με υλικά μέσα (χρηματοδότηση) όσο και με παροχή τεχνογνωσίας. Η αναπροσαρμογή του σχεδίου μάρκετινγκ για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί με τον γενικό σχεδιασμό του ΕΟΤ και να ενισχυθεί η ενιαία κατεύθυνση στην τουριστική προβολή της χώρας και των περιοχών της.

Πρόσφατα το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης επανυποβλήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού για να λάβει εκ νέου τη σύμφωνη γνώμη του. Εντός του μηνός Αυγούστου η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή θα δημοσιεύσει την πρόσκλησή της προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας – δικαιούχο του έργου και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα υποβάλει πρόταση για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ , με τη λήψη και της απάντησης του Υπουργείου.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το σχέδιο μάρκετινγκ τουριστικής προβολής έχει ως σκοπό τη δημιουργία μιας ξεκάθαρης και στοχευμένης στρατηγικής προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κεντρικός στόχος του σχεδίου είναι «η επανατοποθέτηση της Θεσσαλίας στην παγκόσμια και εγχώρια τουριστική αγορά ως πολυδιάστατου ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού».
Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται σε 5 άξονες κάθε ένας από τους όποιους εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ο προϋπολογισμός του σχεδίου δράσης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2011 -2013 (διετής) ανέρχεται σε 1.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) To σχέδιο περιλαμβάνει 5 άξονες δράσης οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω:

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η νέα ιστοσελίδα τουριστικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο διάθεσης της πληροφορίας για το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της περιοχής τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για τον εισερχόμενο τουρισμό. Ο δικτυακός τόπος αυτός θα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη, Έλληνα ή αλλοδαπό, να αντλήσει κάθε δυνατή πληροφορία είτε πρόκειται για πληροφορία γενικού ενδιαφέροντος όπως γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τρόποι μετακίνησης, τηλέφωνα πρώτης ανάγκης κ.α. είτε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες όπως αξιοθέατα, διαμονή, οδηγός διασκέδασης, παραλίες κ.α. αποτελώντας έτσι το απαραίτητο εργαλείο οργάνωσης του ταξιδιού. Στην ιστοσελίδα θα είναι αναρτημένο όλο το προωθητικό υλικό (διαφημιστικά φυλλάδια, χάρτες, αφίσες κ.α.) σε εκτυπώσιμη μορφή. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα ανανεώνεται τακτικά με νέες καταχωρήσεις, νέες εκδηλώσεις κ.τ.λ. ενώ θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με άλλους ιστοχώρους για περαιτέρω πληροφόρηση (π.χ. ιστοσελίδες αεροδρόμιων για εύρεση πτήσεων, ιστοσελίδες ξενοδοχείων για εύρεση καταλύματος, ιστοσελίδες συλλόγων για δραστηριότητες στη φύση κ.α.) καθώς επίσης και με τόπους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter).

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η διαφήμιση στο διαδίκτυο αποτελεί αναμφισβήτητα το ισχυρότερο εργαλείο προβολής με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, η οποία προκύπτει κυρίως από τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό χρηστών και την συνεχή αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων. Περιλαμβάνει διαφήμιση με πληρωμένες καταχωρήσεις στις μηχανές αναζήτησης, προβολή σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης και προβολή με διαφημιστικά banners σε δικτυακούς χώρους σχετικούς με τον τουρισμό. Αντίστοιχα, η Διαφήμιση σε έντυπα του εξωτερικού περιλαμβάνει καταχωρίσεις σε in-flight περιοδικά των βασικών αεροπορικών εταιριών που πετάνε για το αεροδρόμιο της Αγχιάλου και της Σκιάθου (οι επιβάτες των οποίων μπορούν να λογιστούν ως δυνητικοί πελάτες όλης της Περιφέρειας Θεσσαλίας) καθώς και η προβολή σε έντυπα tour operators του εξωτερικού που αποδεδειγμένα προσελκύουν επισκέπτες στη Θεσσαλία.

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

Οι εκθέσεις αποτελούν το πιο παραδοσιακό μέσο προβολής στο χώρο του τουρισμού και δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το Σχέδιο Τουριστικής Προβολής. Ωστόσο προτείνεται η ενίσχυση του ρόλου τους με πρωτότυπη προβολή, υλοποίηση παράλληλων εκδηλώσεων και έμφαση στις δημόσιες σχέσεις και τις επαγγελματικές συναντήσεις. Ενδεικτικά οι διεθνείς εκθέσεις που μπορεί να συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι οι παρακάτω:
1. World Travel Market – Λονδίνο , 2. ΙΤΒ – Βερολίνο
3. ΜΙΤΤ – Μόσχα, 4. ΒΙΤ – Μιλάνο
5. Έκθεση Νυρεμβέργης

Αλλά και σε όσες αποφασιστεί πως απευθύνονται σε στοχευμένα target groups.
Οι προωθητικές ενέργειες στο εξωτερικό περιλαμβάνουν τα Roadshows και τις Θεσσαλικές γιορτές που απευθύνονται στις αγορές της Γερμανίας, της Μ. Βρετανίας και της Ρωσίας, καθώς επίσης και προωθητικές ενέργειες στα Βαλκάνια.
Ως προς τις προωθητικές ενέργειες στην Ελλάδα, προτείνεται είτε η συμμετοχή στις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγμα ή εναλλακτικά η προβολή με stand σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (π.χ. πλατεία Συντάγματος, Mediterranean Cosmos) και παράλληλα η προβολή με κινητή μονάδα ενημέρωσης (mini-van), που θα περιοδεύει σε πόλεις των όμορων νομών της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας από τη μία και της Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου από την άλλη με στόχο την προσέλκυση κοινών της εγχώριας αγοράς.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει συνέδρια & ημερίδες όπου θα παρουσιάζονται τα νέα υλικά προβολής (έντυπα, διαφημιστικά σποτ) και θα γίνεται ενημέρωση για την πορεία και αποτελεσματικότητα των δράσεων, παραγωγή Δελτίων Τύπου που θα προβάλλουν συστηματικά τις δράσεις της Περιφέρειας στον τομέα του τουρισμού και Φιλοξενίες δημοσιογράφων & tour operators μέσω των λεγόμενων ταξιδιών εξοικείωσης τουριστικών πρακτόρων, δημοσιογράφων και «opinion leaders» τόσο με τους προορισμούς στόχους όσο και με αυτά που έχει να προσφέρει η ευρύτερη περιοχή.

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το νέο υλικό που θα παραχθεί περιλαμβάνει ένα Ψηφιακό σποτ προβολής, ένα DVD παρουσίασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε 4 γλώσσες τουλάχιστον και ένα γενικό τουριστικό έντυπο για χρήση στις εκθέσεις, στις προωθητικές ενέργειες Ελλάδας / εξωτερικού και στην ιστοσελίδα, internet banners, θεματικές καταχωρίσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την διαφήμιση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε έντυπα του εξωτερικού και πέντε θεματικά φυλλάδια τα οποία δεν θα παραχθούν (εκτυπωθούν) αλλά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα σε εκτυπώσιμη μορφή. Παράλληλα θα ανασχεδιαστεί το Λογότυπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα παραχθεί προωθητικό υλικό (Αφίσες – Folder – Usb με τα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή) και ένα Έντυπο που θα καθοδηγεί τους επαγγελματίες ως προς τη χρήση του λογότυπου και του λοιπού διαφημιστικού υλικού. Σε συνεργασία με ιδιώτες προτείνεται επίσης ο εμπλουτισμός του «presskit» με κάποια αναμνηστικό το οποίο θα αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (π.χ. μικρά μπουκαλάκια με τσίπουρο, κρασί, κάποιο γλυκό του κουταλιού κ.α.).
Το προτεινόμενο σχέδιο δίνει έμφαση σε μια πιο ενεργητική συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην προβολή του τουριστικού της προϊόντος όπου πέρα από τη διανομή εντύπων γίνονται εκδηλώσεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού, χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα μεγάλης εμβέλειας (διαδίκτυο, social media) και γίνονται στοχευμένες συναντήσεις με παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την τουριστική κίνηση όσο και την εικόνα της περιοχής προς τα έξω.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Το έργο μετά την ένταξή του στο Ε.Σ.Π.Α. και την ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησής του, θα προκηρυχθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου.
Μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, το έργο θα εξειδικεύεται και υλοποιείται τμηματικά, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική προσφορά Αναδόχου που κατατέθηκε στο Διαγωνισμό, τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ. ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τον γενικό σχεδιασμό του Ε.Ο.Τ. και να ενισχυθεί η ενιαία κατεύθυνση στην τουριστική προβολή της χώρας και των περιοχών της, καθώς και με τους τουριστικούς φορείς της περιοχής.

Μετά τα παραπάνω,
και κρίνοντας ότι η μελέτη καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες της Θεσσαλίας και των στόχων μας για την προώθηση του τουρισμού, με σύγχρονα μέσα και τεχνικές, εισηγούμαστε την έγκριση της εν λόγω Μελέτης, προκειμένου άμεσα να προχωρήσουμε σε διαδικασίες υλοποίησής της».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει