Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Ανοδική αντίδραση για την ελληνική βιομηχανία

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύεται τον Φεβρουάριο, μετά από μια περίοδο υποχώρησης πέντε μηνών, στις 104,1 (από 97,6) μονάδες, επίδοση ωστόσο χαμηλότερη από την αντίστοιχη περυσινή (108,7 μον.). Το συμπέρασμα προκύπτει από την έρευνα του ΙΟΒΕ στην οποία σημειώνεται ότι οι εξαγγελίες λόγω προεκλογικής περιόδου τείνουν να βελτιώνουν τις προσδοκίες, τάση που καταγράφεται συστηματικά. 

Οι προβλέψεις για περαιτέρω ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας, σε συνδυασμό με την άνοδο των εξαγωγών συνολικά δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του εγχώριου τομέα. Η κλιμάκωση των ιδιωτικών επενδύσεων, η υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων –παραχωρήσεων, η χρηματοδότηση επενδύσεων στη μεταποίηση σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας ενισχύουν τις προοπτικές της εγχώριας βιομηχανίας. Από την άλλη, η επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, κυρίως λόγω της αστάθειας σε αναδυόμενες αγορές και των προστατευτικών εμπορικών πολιτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και των προκαλούμενων αντιδράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και τον Καναδά, επηρεάζει τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις του τομέα.

Οι εξαγωγές εξακολουθούν να στηρίζουν δυναμικά την εγχώρια μεταποίηση. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων το 2018 ξεπέρασαν τα €13,7 δισεκ., σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 13% σε σχέση με το 2017. Ομοίως, ανοδικά κινήθηκαν και οι συνολικές εξαγωγές (15,8%), η αξία των οποίων διαμορφώθηκε στα €33 δισεκ. Από την άλλη πλευρά, ηπιότερη είναι η άνοδος των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων σε σχέση με τις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων το 2018 (3,1%), με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα στα βιομηχανικά προϊόντα να περιορίζεται κατά €672 εκατ., στα €16.190 εκατ., δηλαδή κατά -3,9%. Αντίθετα, το ελλειμματικό ισοζύγιο στο σύνολο των εξαγόμενων προϊόντων έχει αυξηθεί την εξεταζόμενη περίοδο σε σχέση με το 2017 κατά 0,6% (από €20.6170 εκατ. στα €20.734 εκατ.).

Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο κέρδισε 17 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 27, με το 36% (από 28%) των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και ένα 9% (από 18%) μείωσή της.

Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση αυξάνεται τον Φεβρουάριο στις +13 (από +5) μονάδες, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 22% (από +18) και το 8% (από 13%) να αναμένει υποχώρηση.

Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες ενισχύονται σημαντικά τον Φεβρουάριο (στις +29 μον. το ισοζύγιο από +10), με το 36% (από 26%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο το προσεχές χρονικό διάστημα και το 7% (από 16%) μείωσή τους. Αντιθέτως, ο δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχώρησε στις +3 (από +8) μονάδες, με το 24% (από 26%) των ερωτηθέντων να εκτιμά άνοδό τους.

Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται τον Φεβρουάριο μικτές τάσεις: οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο αποδυναμώνονται (+5 από +8 μον. ο δείκτης), ενώ οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού (-17 από -21 μον. ο δείκτης) βελτιώνονται, όπως επίσης οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες, οι οποίες ενισχύθηκαν αισθητά (+23 από +6 μον. ο δείκτης).

Σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών διαμορφώθηκε στις +9 (από +5) μονάδες, με το 85% (από 79%) των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το επόμενο τρίμηνο. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε όρους τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, καταγράφεται ήπια πτώση τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο (-0,9%) ενώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ο σχετικός δείκτης παραμένει σταθερός.

Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώνεται τον Φεβρουάριο στις -17 μονάδες (από -18μον.), με το 25% (από 26%) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 8% να αναφέρει το αντίθετο.

Τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο βρέθηκε στο ίδιο επίπεδο, στις +9 μονάδες, με το 16% (από 18%) των επιχειρήσεων να αναφέρει εκ νέου υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 7% (από 9%) να δηλώνει το αντίθετο.

Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής διαμορφώνονται στους 5,5 (από 5,2) μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να παραμένει αμετάβλητο, στο 70%.

Σε επίπεδο βασικών τομέων, οι τάσεις των προσδοκιών είναι μικτές. Αναλυτικά:

Σε επίπεδο βασικών τομέων, η τάση των προσδοκιών στα Καταναλωτικά αγαθά είναι αντίστοιχα ανοδική με το συνολικό δείκτη στη Βιομηχανία, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 101,5 (από 95,6) μονάδες, με βελτίωση σε όλες τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, ιδίως στην παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες.

Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης καταγράφει μια ήπια βελτίωση στις -12 (από -17) μονάδες, ενώ ο δείκτης προβλέψεων για την παραγωγή κινείται στις +20 (από +5) μονάδες, με το δείκτη εκτιμήσεων των αποθεμάτων να αυξάνεται ελαφρά στις +6 (από +4) μονάδες. Η τάσεις στις εξαγωγές είναι ανοδική, ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση, το ισοζύγιο των -6 μονάδων βελτιώνεται αισθητά, στις +10 μονάδες. Τέλος, οι προβλέψεις για τις τιμές υποδηλώνουν εξασθένιση, με το σχετικό δείκτη να κινείται στις +2 (από +8) μονάδες και το 91% (από 77%) των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους.

Αντιθέτως στα Κεφαλαιουχικά αγαθά ο δείκτης μειώνεται στις 95,1 (από 104,6) μονάδες, λόγω της επιδείνωσης των παραγγελιών και της ζήτησης. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο των προβλέψεων για την παραγωγή μειώνεται στις +18 (από +22) μονάδες, ενώ ο αρνητικός δείκτης των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξασθενεί περαιτέρω, στις -24 (από -12) μονάδες. Η τάση στο ισοζύγιο εκτιμήσεων για τα αποθέματα καταγράφει βελτίωση στις 28 (από +17) μονάδες ο δείκτης, ενώ οι εξαγωγικές προοπτικές παραμένουν σταθερές.

Στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της απασχόλησης ο δείκτης παραμένει σταθερός, στις 57 μονάδες, ενώ ως προς τις τιμές, ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στις +21 (από +17) μονάδες, με 4 στις 5 επιχειρήσεις να αναμένουν σταθερότητα.

Τέλος, ανοδικά κινείται ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 109,6 (από 98,1) μονάδες, πρωτίστως λόγω της ενίσχυσης των προσδοκιών για τις πωλήσεις τους τους 3-4 ερχόμενους μήνες. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο παραγγελιών και ζήτησης παραμένει σταθερό, στις -20 μονάδες, ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα σημειώνουν μείωση +6 (από +12 μονάδες) ο δείκτης. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για την παραγωγή αυξάνεται κατά 26 μονάδες, στις +38, ενώ η τάση για τις εξαγωγές είναι ανοδική, με τις προβλέψεις για την απασχόληση να βελτιώνονται, με το σχετικό δείκτη να κινείται στη +1 (από -1) μονάδα. Το ισοζύγιο στις προσδοκίες για τις τιμές βελτιώνεται αισθητά στις +14 (από -2 μον.), με το 17% (από 8%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδό τους και ένα 4% (από 10%) να προσδοκά αντίθετα μείωση.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει