Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Αντιδρούν στο ειδικό τέλος στα ακίνητα οι βιοτέχνες

Επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ στον Ευ. Βενιζέλο

Να μεριμνήσει άμεσα για την άρση των διαδικασιών εκείνων που επιβαρύνουν τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις με ένα «επιπρόσθετο και άνευ λόγου οικονομικό και γραφειοκρατικό κόστος» ζητεί η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας από τον Ευ. Βενιζέλο, σε επιστολή που του απηύθυνε σχετικά με την επιβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι βάσει του Ν. 4021/2011 προβλέπεται απαλλαγή.

«Είναι απαράδεκτο υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, όπου η συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων παρουσιάζει ζημιές, να επιβάλλεται μια ακόμα σημαντική οικονομική επιβάρυνση και γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου λανθασμένα επιβλήθηκε το Τέλος και θα επιστραφεί το ποσό, το πλήγμα στη ρευστότητα των επιχειρήσεων μπορεί να αποδειχθεί καίριο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων υποχρεώσεων και προς τους εργαζόμενους (δώρο Χριστουγέννων και αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές)», επισημαίνεται στην επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ.

Στην ίδια επιστολή σημειώνεται ότι η βαριά φορολόγηση όλων των επιχειρήσεων και νοικοκυριών με το Τέλος θα οδηγήσει σε μεγάλη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης και σε αντίστοιχη μεγάλη απώλεια φορολογικών εσόδων, κύρια από ΦΠΑ. Στερώντας, ταυτόχρονα, κάθε αναπτυξιακή δυναμική στις επιχειρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω, σε ό,τι αφορά την λανθασμένη επιβολή του Τέλους στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει:

– Οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις να απαλλάσσονται άμεσα από την καταβολή του Τέλους με την επίδειξη του τιμολογίου βιομηχανικής χρήσης στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

– Για τις δε βιοτεχνικές επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο τιμολόγιο βιομηχανικής χρήσης να απαλλάσσονται άμεσα με την κατάθεση αντιγράφου της άδειας λειτουργίας και επικουρικά, όπου χρειάζεται, αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων που αποδεικνύουν τη μεταποιητική δραστηριότητά τους

Μπορεί επίσης να σας αρέσει