Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Αξιολογήθηκε το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013» από την Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας και τον ΕΦΕΠΑΕ.

Το πρόγραμμα λόγω του μεγέθους και του πλήθους των επιχειρήσεων που συμμετείχαν αποτελεί εργαλείο στήριξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση της οικονομίας.

Το πρόγραμμα αυτό με προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) ύψους 200 εκ. ευρώ, απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρο-μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά στις επιχειρήσεις της μεταποίησης και έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ενός μεγάλου αριθμού Ελλήνων επιχειρηματιών.

Πηγή –TrikalaNews.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει