Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Απάντηση Α. Διαμαντοπούλου σε ερώτηση της Ρ. Ζήση, για το Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων ΤΕΙ Λάρισας

Η Υπουργός Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Άννα Διαμαντοπούλου, απάντησε σε αναφορά της βουλευτού Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, κας Ροδούλας Ζήση, σχετικά με τη μη εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Λάρισας, γνωστοποιώντας τα εξής:

«Στόχος του Υπουργείου είναι σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ο αριθμός των εισακτέων να αντανακλά την ουσιαστική ζήτηση και όχι μια εικονική πραγματικότητα. Αυτό επετεύχθη με την αξιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων ανά Τμήμα που έχει συγκεντρώσει το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Θ.

Σε ακραίες περιπτώσεις και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αποφασίσθηκε η μη εισαγωγή νέων φοιτητών/σπουδαστών σε ορισμένα τμήματα.

Ο αριθμός των εισακτέων έχει βασιστεί στις εξής παραμέτρους:

α) στον αριθμό των φοιτητών/σπουδαστών που εμφανίζονται ως τακτικοί, ως ενεργοί και ως εγγεγραμμένοι,

β) στον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών/σπουδαστών των τμημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 που πήραν έστω κι ένα σύγγραμμα και στο συνολικό αριθμό των φοιτητών/σπουδαστών του τμήματος που παρέλαβαν έστω κι ένα σύγγραμμα,

γ) στο μέσο ετήσιο αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον μια πενταετία,

δ) στον αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011,

ε) στον αριθμό των φοιτητών/σπουδαστών που αποχώρησαν από το τμήμα λόγω μετεγγραφής,

στ) στο μέσο αριθμό πτυχιούχων ανά έτος και στο μέσο χρόνο απόκτησης πτυχίου για τουλάχιστον μια πενταετία και

ζ) στις προτάσεις των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και λοιπών Σχολών».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει