Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Αποζημίωση για την ανατροφή τέκνου και στους άνδρες

Οι άνδρες υπάλληλοι του δημοσίου, οι οποίοι δεν έλαβαν άδεια ανατροφής τέκνου, δικαιούνται και αυτοί αποζημίωση, καθώς το Διοικητικό Πρωτοδικείο διέγνωσε παράβαση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Οι δικαστές του Διοικητικού Πρωτοδικείου δικαίωσαν εργαζόμενο στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά και η απόφασή τους υποχρεώνει τη διοίκηση να του καταβάλλει συνολικά 10. 332 ευρώ μαζί με τους νόμιμους τόκους, πόσο ίσο με τους μισθούς που εκείνος έχασε από την άρνηση των διοικούντων να του δώσουν άδεια ανατροφής.

Ο προσφεύγων είχε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να πάρει τη σχετική άδεια, καθώς η σύζυγός του δεν θα έκανε χρήση του δικαιώματος αυτού και ως εκ τούτου, λόγω της κατοχυρωμένης συνταγματικά ισότητας των φύλων, η υπηρεσία του όφειλε να αποδεχθεί το αίτημά του.

Η διοίκηση έδωσε μεν άδεια για εννέα μήνες στον εργαζόμενο, όμως διέκοψε τις αποδοχές του.

«Ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια μετ’ αποδοχών διάρκειας εννέα μηνών, που προβλέπεται και για τις μητέρες, προκειμένου να ασχοληθεί με την ανατροφή του τέκνου του, εφόσον η σύζυγός του δεν κάνει χρήση της άδειας αυτής», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει