Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών στα πλοία

Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν οι καταναλωτές για απώλεια ή φθορά των αποσκευών τους κατά το ταξίδι τους με πλοία, έκρινε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος έχει κάνει συστάσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου για την τήρηση της νομοθεσίας.

Με αφορμή καταγγελίες από καταναλωτές, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις για την απώλεια αποσκευών τους κατά τη διάρκεια ταξιδιού, ο Συνήγορος του Καταναλωτή Ευάγγελος Ζερβέας, μελέτησε τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία και διαπίστωσε ότι δεν εκδίδονται αποδείξεις για αποσκευές που παραδίδονται από τους επιβάτες για φύλαξη μέσα στα πλοία.

Μια τέτοια πρακτική αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία, που επιβάλει την έκδοση απόδειξης για τις αποσκευές επιβατών που παραδίδονται για φύλαξη.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή απηύθυνε έγγραφη σύσταση προς την Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας να παρέμβουν άμεσα στα μέλη τους, με την αυστηρή υπόδειξη να τηρούν τις, σχετικές με τη φύλαξη των αποσκευών, νομοθετικές προβλέψεις.

Με τη σύστασή του αυτή, ο κ. Ζερβέας επισήμανε στους εκπροσώπους των θαλάσσιων μεταφορέων την ευθύνη τους για την ύπαρξη κατάλληλων χώρων εντός των πλοίων για τη φύλαξη των αποσκευών, τονίζοντας ότι η ακέραια απόδοσή τους στους επιβάτες μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού εντάσσεται στις υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας που πρέπει να τηρούν.

Αν αθετηθούν αυτές οι υποχρεώσεις τότε ο επιβάτης έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση για την απώλεια ή τη φθορά των αποσκευών.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κάλεσε και τους επιβάτες να ζητούν πάντοτε την έκδοση απόδειξης για αποσκευές που παραδίδουν για φύλαξη σε ενδεδειγμένους χώρους μέσα στα πλοία και να καταγγέλλουν στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές περιπτώσεις στις οποίες δεν εκδίδεται απόδειξη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει