Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οριστικό τέλος στα προβλήματα του Οδικού Κυκλώματος Πηλίου επιχειρεί ο Κ. Αγοραστός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την σχετική επιστολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προς το υπουργείο Υποδομών

Τη χρηματοδότηση μελετών και έργων οδικής ασφάλειας και αποκατάστασης στο εθνικό οδικό δίκτυο του Πηλίου, ζητεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός με επιστολή του στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αναλυτικά στην επιστολή του ο κ. Αγοραστός αναφέρει τα εξής:

“Όπως είναι γνωστό το Εθνικό Οδικό Κύκλωμα Πηλίου αποτελεί το μοναδικό οδικό δίκτυο της περιοχής του Πηλίου, με ιδιαίτερα υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, για την εξυπηρέτηση τόσο των μονίμων κατοίκων του όσο και των επισκεπτών της περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το υπόψη Δίκτυο, καθώς και οι παρακαμπτήριες και δευτερεύουσες οδοί αυτού, παρουσιάζουν αστάθειες σε πολλά σημεία τους, ιδιαίτερα τις παρατεταμένες υγρές περιόδους του έτους και περιόδους με βροχοπτώσεις έντονου χαρακτήρα, που είναι σύνηθες φαινόμενο στην περιοχή.

Η κύρια οδική αρτηρία, που χαράχθηκε σε πολύ παλαιότερο χρόνο, σε πολλά σημεία έχει θεμελιωθεί επάνω σε ασταθή επιφανειακά στρώματα και σε πρανή με μεγάλες κλίσεις, χωρίς κατασκευή σημαντικών έργων αντιστήριξης, ούτε και διαχείρισης επιφανειακών και υπογείων υδάτων, κατάσταση που επιδεινώνεται λόγω ιδιωτικών παρεμβάσεων, οικιστικών αλλά και διάνοιξης οδών, σε συνδυασμό με τη μη υλοποίηση έργων μόνιμης αντιμετώπισης του θέματος.

Η αντιμετώπιση των ασταθειών ή κατολισθήσεων/καταπτώσεων που δημιουργούνταν, γίνονται έως σήμερα με έργα και επεμβάσεις άμεσου και προσωρινού χαρακτήρα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η συντήρηση και λειτουργία του Οδικού Κυκλώματος Πηλίου, έχει θέσει ως στόχο την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων προστασίας του άξονα και εκατέρωθεν περιοχής του, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη συνέχιση λειτουργίας της περιοχής ως παραγωγικού και τουριστικού προορισμού.

Για το λόγο αυτό εκπονήθηκε Προκαταρκτική Έρευνα με τίτλο «Βελτίωση Ασφάλειας Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιοχής Πηλίου», που παραλήφθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορά τα τμήματα:
1) Χάνια – Καράβωμα,
2) Καράβωμα – Ζαγορά – Πουρί,
3) Ζαγορά – Χορευτό και
4) Ξουρίχτι – Τσαγκαράδα – Μούρεσι – Ανήλιο – Μακρυρράχη – Καράβωμα.

Προσδιορίστηκαν σαράντα εννέα (49) θέσεις μεσαίας και μεγάλης επικινδυνότητας που ταξινομήθηκαν με κριτήρια την επικινδυνότητα, την αμεσότητα και τη βατότητα της οδού.

Για τις δεκαπέντε (15) πλέον επικίνδυνες θέσεις από αυτές, πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές εργασίες βάσει των οποίων το κόστος εκπόνησης των απαιτούμενων Μελετών εκτιμήθηκε σε 1,5 εκ. ευρώ και το κόστος Κατασκευής των έργων σε 8,2 εκ. ευρώ, δηλ. σύνολο 9,7 εκ. ευρώ.
Για τις υπόλοιπες 33 θέσεις, υπάρχει προσέγγιση του απαιτούμενου κόστους Μελετών και Κατασκευής της τάξης των 16,3 εκ. ευρώ.

Καθόσον το ύψος των απαιτούμενων μελετών καταρχάς αλλά και των έργων εν συνεχεία είναι ιδιαίτερα υψηλό για τους οικονομικούς πόρους της Περιφέρειάς μας, και προκειμένου να αντιμετωπισθεί οριστικά το πρόβλημα στον εν λόγω οδικό άξονα εθνικής σημασίας, αιτούμαστε από το Υπουργείο σας, ως αρμόδιο για το εθνικό δίκτυο της χώρας, τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης για την μελέτη του έργου «Βελτίωση της Ασφάλειας του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιοχής Πηλίου» , ύψους τουλάχιστον 1,5 εκ. ευρώ, για τη μελέτη των πρώτων 15 πλέον επικινδύνων θέσεων ή 4,0 εκ. ευρώ για μελέτη και σε επιπλέον εντοπισμένες θέσεις, όπως προέκυψε από την προκαταρκτική μελέτη.

Με την υλοποίηση της μελέτης θα είμαστε σε θέση να προωθήσουμε την υλοποίηση του αντίστοιχου έργου, είτε με ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα είτε με εθνικούς πόρους, κρίνοντας πάντοτε το έργο ως υψίστης προτεραιότητας για την περιοχή και μόνιμης αντιμετώπισης των προβλημάτων που επί χρόνια εμφανίζει.

Ωστόσο, επειδή ο χρόνος υλοποίησης της μελέτης θα είναι αναγκαστικά σχετικά μεγάλος, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα άμεσης κρισιμότητας στην προσεχή χειμερινή περίοδο. Για το λόγο αυτό, κρίνουμε απαραίτητη και αιτούμαστε την έκτακτη χρηματοδότηση της Περιφέρειας για την άμεση εκτέλεση επειγόντων έργων, ύψους 5 εκ. ευρώ, προκειμένου να προλάβουμε την εμφάνιση κατολισθητικών φαινομένων και αστοχιών στο υπόψη Οδικό Δίκτυο και την περιοχή του.

Ευελπιστώντας σε θετική έκβαση και των δύο (2) αιτημάτων μας, που αποτελούν αιτήματα για τη διαφύλαξη της ζωής των χρηστών του οδικού άξονα αλλά και των κατοίκων της περιοχής, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία / διευκρίνιση”.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει