Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Από Αυγούστο οι προτάσεις για Νέα-Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Στο 60% ( από 50%) αυξάνεται το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», όπως ανακοίνωσε υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, επικαλούμενο το αυξημένο ενδιαφέρον για τη δράση.

Για λόγους καλύτερης προετοιμασίας των ενδιαφερομένων αλλά και για τεχνικούς λόγους μετατίθεται την ίδια ώρα, σύμφωνα με το υπουργείο η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων από 15/7/2011 στις 01/08/2011.

Το Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στη δημιουργία, ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 30 εκατ. ευρώ, και τα ποσά χρηματοδότησης κυμαίνονται από 12.000 ως 180.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

– Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start -up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

– Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.

– Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει