Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Αύξηση χρηματοδότησης για έργα του ΟΣΚ Π.Ε Καρδίτσας, ζητά ο Αγοραστός

Επιστολή Κ. Αγοραστού Πρόεδρο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων

Την αύξηση της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων των Προγραμμάτων ΟΣΚ Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας ζητά με επιστολή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προς τον Πρόεδρο Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

Στην επιστολή του ο κ. Κ. Αγοραστός επισημαίνει τα εξής:

“Σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, όπου αποτυπώνεται η μέχρι σήμερα οικονομική πορεία των ενταγμένων έργων του Προγράμματος ΟΣΚ της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το σύνολο της απαιτούμενης χρηματοδότησης του Προγράμματος, για την ολοκλήρωση όλων των έργων ανέρχεται στο ποσό του 1.142.439,24 € και αναλυτικά:

ΕΡΓΑ ΟΣΚ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)
Συμβατική δαπάνη, όπως διαμορφώθηκε με ΑΠΕ: 1.016.917,42 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: 394.405,46 €
Υπόλοιπο για χρηματοδότηση: 622.511,96 €

ΕΡΓΑ ΟΣΚ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)
Συμβατική δαπάνη: 180.000,00 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: 0,00 €
Υπόλοιπο για χρηματοδότηση: 180.000,00 €

ΕΡΓΑ ΟΣΚ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ)
Συμβατική δαπάνη: 339.927,28 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: 0,00 €
Υπόλοιπο για χρηματοδότηση: 339.927,28 €

Η μέχρι σήμερα ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος δεν κρίνεται επαρκής για την ομαλή κατασκευή των έργων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην περαίωση των εργασιών των εγκατεστημένων εργολαβιών και να επιβαρύνονται οικονομικά αυτές λόγω των μεγάλων αναθεωρήσεων.

Επίσης τα ημιτελή σχολικά έργα δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις σχολικές μονάδες και εύλογες αντιδράσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών.

Το σύνολο των έργων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ολοκληρώνονται εντός του 2011. Ως εκ τούτου καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εκταμίευσης του συνόλου των απαιτουμένων πιστώσεων (1.142.439,24 €) εντός του τρέχοντος έτους».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει