Αύξηση 1,3% στον Δείκτη Απασχολούμενων στο Λιανεμπόριο το β’ τρίμηνο

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του Β’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,3% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α’ τριμήνου 2018, αύξηση 2,3%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα: 

• Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Β’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,7%, και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α’ τριμήνου 2018, αύξηση 1,2%.

• Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του Β’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 2,1% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α’ τριμήνου 2018, αύξηση 19,8%.

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων του Β’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Α’ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 1,4%, ο αντίστοιχος Δείκτης Ωρών Εργασίας αύξηση 0,2% και ο αντίστοιχος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων αύξηση 0,3%.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει