Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Βάζουν μπροστά τον αναπτυξιακό νόμο

Μέσα στον Αύγουστο θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 143 προτάσεων που υπεβλήθησαν στον πρώτο κύκλο εκδήλωσης ενδιαφέροντος του νέου επενδυτικού νόμου (3908/2011), και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Θάνος Μωραϊτης, σημειώνοντας ότι η αξιολόγηση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου γίνεται κατά τρόπο αδιάβλητο και χωρίς καμία διεπαφή των υπηρεσιών του υπουργείου με τον επενδυτή.

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση γίνεται από δύο πρόσωπα (έναν δημόσιο υπάλληλο έναν ιδιώτη), κανείς από τους οποίους δεν ανήκει στην ίδια περιφέρεια με αυτήν στην οποία προτείνεται να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Σε περίπτωση που η βαθμολογία των δύο αξιολογητών αποκλίνει άνω του 10%, τότε το σύστημα αυτομάτως αναθέτει την πρόταση σε τυχαίο τρίτο αξιολογητή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφάλματος στη διαδικασία.

Επίσης, για πρώτη φορά ο επενδυτής γνωρίζει από τη στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής εάν ο φάκελος του είναι πλήρης ή πρέπει να προσκομίσει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο διάστημα που προβλέπει ο νόμος.

Με το πέρας της αξιολόγησης, το σύστημα κατατάσσει αυτόματα όλες τις προτάσεις βάσει της βαθμολογίας τους και εγκρίνονται προς υπαγωγή όσες έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη του 70 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι 143 επενδυτικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί έχουν συνολικό προϋπολογισμό 726 εκατ. ευρώ και, εφόσον εγκριθούν και υλοποιηθούν, προβλέπεται να δημιουργήσουν 812 νέες θέσεις εργασίας.

Ο επόμενος κύκλος υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου θα γίνει τον Οκτώβριο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει