Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Βγήκαν οι πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 1.412 δάσκαλοι και 1.097 νηπιαγωγοί, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: www.minedu.gov.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει