Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Γεωργικές προειδοποιήσεις φυτοπροστασίας βαμβακοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που λαμβάνονται από τις συνεχείς επιθεωρήσεις των βαμβακοφυτειών και από το δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει αναπτύξει η υπηρεσία μας στο Νομό , αλλά και από μετρήσεις και δειγματοληψίες στα καρποφόρα όργανα του βάμβακος διαπιστώνονται τα εξής:

Α. Πράσινο σκουλήκι:
Παρατηρείται σημαντικός αριθμός συλλήψεων ακμαίων (πεταλούδων) στις περισσότερες περιοχές. Επιπλέον, από τους επιτόπιους ελέγχους που γίνονται προκύπτει ότι στις περισσότερες περιοχές παρουσιάζεται πληθυσμός προνυμφών που πλησιάζουν ή υπερβαίνουν το όριο επέμβασης.

Συστήνεται στους βαμβακοκαλλιεργητές, να επισκεφτούνε άμεσα την καλλιέργειά τους και να προβούν σε ψεκασμό εαν διαπιστώσουν πάνω από 4 ζωντανά σκουλήκια με μήκος μέχρι ένα εκατοστό, ανά 100 τυχαία βαμβακόφυτα. Ο επιτόπιος έλεγχος θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται από τους παραγωγούς κάθε δύο με τρείς μέρες.

Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται απογευματινές- βραδινές ώρες (μετά τις 8μ.μ) και τα μπεκ να είναι κατάλληλα ρυθμισμένα ώστε το φάρμακο να απλώνεται επαρκώς και να “λούζει” τα βαμβακόφυτα. Ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα του ψεκασμού πρέπει να γίνεται αφού περάσουν 5-7 ημέρες από την διενέργειά του. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι για νέες εκκολάψεις σκουληκιών.

Β. Ρόδινο σκουλήκι:
Από τις μέχρι τώρα συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες προκύπτει ότι οι πληθυσμοί του ρόδινου σκουληκιού κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Οι δειγματοληψίες που διενεργεί η υπηρεσία μας σε σνεργασία με το ΠΚΠΦ&ΠΕ Μαγνησίας, στα καρποφόρα όργανα του βάμβακος για την ύπαρξη του ρόδινου σκουληκιού, είναι σε εξέλιξη.

Συστήνεται: Οι παραγωγοί να ελέγχουν τις φυτείες, σε βαμβακοκαλλιέργειες που έχουν σχηματιστεί καρύδια, και όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη 5 το κατώτερο έως 8 το ανώτερο ζωντανών προνυμφών, ηλικίας 2-3 εβδομάδων, ανά 100 νεαρά καρύδια, να προβαίνουν σε άμεση επέμβαση με νυχτερινούς ψεκασμούς με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Επισημαίνεται ότι οι ψεκασμοί για το πράσινο σκουλήκι καταπολεμούν και το ρόδινο

Γ. Τετράνυχος:
Από τις έως τώρα παρατηρήσεις διαπιστώνεται ότι δεν παρατηρούνται εκτεταμένες προσβολές τετρανύχου Σε περιπτώσεις όμως έντονων προσβολών θα χρειαστεί χημική επέμβαση, με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ψεκασμών για την προστασία των μελισσών

Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται με γνώμονα την προστασία των μελισσών, οι οποίες, σ΄ αυτή τη φάση της πλήρους άνθισης των βαμβακοφύτων, είναι άκρως απαραίτητες για την επικονίαση.

Ειδικότερα οι ψεκασμοί να γίνονται από τις 8 μ.μ. και έως τις 8 π.μ,. δηλ μετά τη δύση του ηλίου και έως πολύ νωρίς το πρωί, για καλύτερα αποτελέσματα στο ψεκασμό, λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον και τις μέλισσες. Οι βαμβακοπαραγωγοί να ενημερώνουν για τον επικείμενο ψεκασμό τους μελισσοκόμους και να χρησιμοποιούν τα λιγότερο μελισσοτοξικά φάρμακα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει