Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Γεωργικές προειδοποιήσεις φυτοπροστασίας βαμβακοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που λαμβάνονται από τις συνεχείς επιθεωρήσεις των βαμβακοφυτειών και από το δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει αναπτύξει η υπηρεσία μας στο Νομό , αλλά και από μετρήσεις και δειγματοληψίες στα καρποφόρα όργανα του βάμβακος διαπιστώνονται τα εξής:

Α. Πράσινο σκουλήκι

Παρατηρείται σημαντικός αριθμός συλλήψεων ακμαίων (πεταλούδων) στις περισσότερες περιοχές. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα ευνόησαν την ανάπτυξη του πράσινου σκουληκιού με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες να παρατηρείται σημαντική έξαρση σκουληκιών κατά περιοχές.

Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σε όλες τις περιοχές του Νομού, έδειξαν την παρουσία προνυμφών (σκουληκιών) πράσινου σε ορισμένες βαμβακοφυτείες και κατά τοποθεσίες, όπου και διαπιστώθηκαν προνύμφες όλων των μεγεθών και κυρίως μήκους πάνω από 2 εκ. Σε φυτείες που ήταν αψέκαστες ή σε εκείνες που είχαν δεχτεί έναν με δύο ψεκασμούς εγκαίρως και σύμφωνα με τις συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, ο αριθμός των προνυμφών ανά 100 φυτά ήταν μικρότερος ή γύρω από το προταθέν όριο επέμβασης. Αντιθέτως, ο αριθμός των προνυμφών ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος σε φυτείες που είχαν ψεκαστεί πολλές φορές, προληπτικά, άκαιρα και χωρίς να προηγηθούν οι απαιτούμενοι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι.

Συστάσεις: Το πράσινο σκουλήκι είναι δυνατό να προκαλέσει ακόμη σοβαρή ζημιά στην παραγωγή και ιδιαίτερα στις όψιμες καλλιέργειες. Για το λόγο αυτό, όλοι ανεξαιρέτως οι παραγωγοί δεν πρέπει να εφησυχάσουν και ανεξάρτητα από τις συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, οφείλουν να προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο της καλλιέργειάς τους κάθε 2-3 ημέρες και να ψεκάζουν με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνουν πάνω από 3─4 ζωντανές προνύμφες πράσινου σκουληκιού στα 100 φυτά. Η επιλογή των προς εξέταση φυτών να είναι τυχαία και από όλη την έκταση του αγρού. Για την προστασία των πολυάριθμων και πολύτιμων φυσικών εχθρών του πράσινου σκουληκιού, καλό είναι οι παραγωγοί να αποφεύγουν τα ευρέως φάσματος εντομοκτόνα και να χρησιμοποιούν εκλεκτικά.

Β. Ρόδινο σκουλήκι:

Από τις μέχρι τώρα συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες προκύπτει ότι οι πληθυσμοί του ρόδινου σκουληκιού κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Οι δειγματοληψίες που διενεργεί η υπηρεσία μας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στα καρποφόρα όργανα του βάμβακος για την ύπαρξη του ρόδινου σκουληκιού, είναι σε εξέλιξη.

Συστάσεις: Οι καλλιεργητές δεν πρέπει να εφησυχάσουν και παράλληλα με τον επιτόπιο έλεγχο της καλλιέργειας για το πράσινο σκουλήκι, να προβαίνουν σε τυχαία δειγματοληψία και εξέταση τουλάχιστον 100 καρυδιών ηλικίας 2─3 εβδομάδων, συλλεγμένων από όλη την έκταση του αγρού. Συνιστάται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθούν πάνω από 5─8 προνύμφες ρόδινου σκουληκιού στα 100 καρύδια. Η εξέταση των καρυδιών θα πρέπει να είναι προσεκτική, διότι είναι δύσκολη η διάκριση της προσβολής καθώς και της προνύμφης στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της. Καλό είναι οι ψεκασμοί να διενεργούνται κατά τη διάρκεια των νυκτερινών ωρών, επειδή οι πεταλούδες δραστηριοποιούνται κατά τη νύκτα. Επισημαίνεται, ότι οι ψεκασμοί για το πράσινο σκουλήκι καταπολεμούν και το ρόδινο.

Γ Τετράνυχος.

Από τις έως τώρα παρατηρήσεις διαπιστώνεται ότι δεν παρατηρούνται εκτεταμένες προσβολές τετρανύχου Σε περιπτώσεις όμως έντονων προσβολών θα χρειαστεί χημική επέμβαση, με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Δεν απαιτείται χημική επέμβαση ακόμη και στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προσβολές, αλλά δεν βρίσκονται ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε αριθμό πάνω από το προαναφερθέντα όρια επέμβασης, για λόγους οικονομικούς αλλά και προστασί
ας των ωφέλιμων εντόμων και του περιβάλλοντος.

2) Οι ψεκασμοί για να είναι αποτελεσματικοί, θα πρέπει να λούζονται πολύ καλά με το ψεκαστικό υγρό όλα τα μέρη του βαμβακόφυτου και κυρίως όλα τα καρποφόρα όργανα (καρύδια, χτένια, άνθη).

3) Όπου χρειαστεί να γίνουν χημικές επεμβάσεις, αυτές να γίνονται μετά την δύση (κατά τις νυκτερινές ώρες) και πριν την ανατολή του ηλίου, διότι οι πεταλούδες του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού δραστηριοποιούνται κατά τη νύκτα, αλλά και για την προστασία των μελισσών.

4) Οι βαμβακοπαραγωγοί να ενημερώνουν για κάθε επικείμενο ψεκασμό τους μελισσοκόμους.

5) Επιβάλλεται η επέμβαση με τον ρυθμιστή ανάπτυξης- βλάστησης mepiquat chloride 5 SL στις συνιστώμενες κατά περίπτωση δόσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή πρωιμότητα των βαμβακοφύτων, που παρουσιάζουν όψιμα βλαστικά χαρακτηριστικά.

6) Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεμβάσεων, σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής τους ως προς την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσίας μας στα τηλ 2421352497 & 52494, καθώς και στο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στα τηλ. 24413 55203 & 24210 66525.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δρ. Λιάνος Νικόλαος

Γεωπόνος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει