Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Γεωργικές προειδοποιήσεις φυτοπροστασίας βαμβακοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που λαμβάνονται από τις συνεχείς επιθεωρήσεις των βαμβακοφυτειών και από το δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει αναπτύξει η υπηρεσία μας στο Νομό , αλλά και από μετρήσεις και δειγματοληψίες στα καρποφόρα όργανα του βάμβακος διαπιστώνονται τα εξής:

Α. Πράσινο σκουλήκι

Παρατηρείται σημαντικός αριθμός συλλήψεων ακμαίων (πεταλούδων) στις περισσότερες περιοχές.

Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σε όλες τις περιοχές του Νομού, έδειξαν την παρουσία νεαρών προνυμφών (σκουληκιών) πράσινου σε ορισμένες βαμβακοφυτείες και κατά τοποθεσίες. Η εικόνα διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή και από φυτεία σε φυτεία ανάλογα με την πρωιμότητα και τις καλλιεργητικές φροντίδες.

Συστάσεις: Το πράσινο σκουλήκι είναι δυνατό να προκαλέσει ακόμη σοβαρή ζημιά στην παραγωγή και ιδιαίτερα στις όψιμες καλλιέργειες. Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί δεν πρέπει να εφησυχάσουν και ανεξάρτητα από τις συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, οφείλουν να προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο της καλλιέργειάς τους κάθε 2-3 ημέρες και να προβαίνουν σε άμεσο ψεκάσμό, μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνουν πάνω από 3─4 ζωντανές προνύμφες πράσινου σκουληκιού στα 100 φυτά. Η επιλογή των προς εξέταση φυτών να είναι τυχαία και από όλη την έκταση του αγρού.

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα εντομοκτόνα διαφορετικής χημικής ομάδας από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στον προηγούμενο ψεκασμό.

Β. Ρόδινο σκουλήκι:

Από τις μέχρι τώρα συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες προκύπτει ότι οι πληθυσμοί του ρόδινου σκουληκιού στις περισσότερες περιοχές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.

Συστάσεις: Οι καλλιεργητές δεν πρέπει να εφησυχάσουν και παράλληλα με τον επιτόπιο έλεγχο της καλλιέργειας για το πράσινο σκουλήκι, να προβαίνουν σε τυχαία δειγματοληψία και εξέταση τουλάχιστον 100 καρυδιών ηλικίας 2─3 εβδομάδων, συλλεγμένων από όλη την έκταση του αγρού. Συνιστάται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθούν πάνω από 5─8 προνύμφες ρόδινου σκουληκιού στα 100 καρύδια. Η εξέταση των καρυδιών θα πρέπει να είναι προσεκτική, διότι είναι δύσκολη η διάκριση της προσβολής καθώς και της προνύμφης στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της. Καλό είναι οι ψεκασμοί να διενεργούνται κατά τη διάρκεια των νυκτερινών ωρών, επειδή οι πεταλούδες δραστηριοποιούνται κατά τη νύκτα. Επισημαίνεται, ότι οι ψεκασμοί για το πράσινο σκουλήκι καταπολεμούν και το ρόδινο.

Γ Αφίδες- Αλευρώδης-Τετράνυχος.

Από τις έως τώρα παρατηρήσεις διαπιστώνεται ότι δεν παρατηρούνται εκτεταμένες προσβολές. Σε περιπτώσεις όμως έντονων προσβολών θα χρειαστεί άμεση χημική επέμβαση, με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει