Δεν αποκλείει απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Δεν αποκλείει απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων, στα πλαίσια των ήδη υπογραφέντων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την Κομισιόν, για την ρύθμιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών, ο αρμόδιος Επίτροπος, Ντομπρόβσκις τονίζοντας ιδιαίτερα ότι:

«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ε.Ε., γεγονός το οποίο περιορίζει την δυνατότητα των τραπεζών να χορηγήσουν νέες δανειοδοτήσεις για τη στήριξη της οικονομίας.»

Αφορμή για την γραπτή απάντηση του Επιτρόπου, που δόθηκε στις 29 Μαΐου 2019, υπήρξε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Σωτήριου Ζαριανόπουλου, ο οποίος, εύστοχα επεσήμανε από τις 31 Ιανουαρίου 2019 ότι:

«Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια αποδεικνύεται κοροϊδία. Τα μνημόνια, οι δεσμεύσεις και οι επιπτώσεις τους, όπως συμφώνησαν Ε.Ε. και κυβέρνηση, θα συνεχιστούν για πολλές δεκαετίες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέχρι το 2021 σχεδιάζονται πάνω από 10.000 απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων σε εφαρμογή μνημονιακών δεσμεύσεων όλων των κυβερνήσεων. Συνδυάζονται και με την πώληση «κόκκινων δανείων» σε κερδοσκοπικάfunds, την πρόσκαιρη μεταφορά τραπεζοϋπαλλήλων σε αυτά ή σε εργολαβικές εταιρίες, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, με σύντομη προοπτική την απόλυσή τους. Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει σχετικά τους υπαλλήλους της. Έπονται και οι υπόλοιπες τράπεζες.

Την πολιτική αυτή θα πληρώσουν όχι μόνο χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλοι αλλά και χιλιάδες δανειολήπτες «κόκκινων δανείων», με εκβιασμούς, κατασχέσεις και χιλιάδες πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών από τράπεζες και funds, που δεν συγκαλύπτουν τις «ελεημοσύνες» σε περιπτώσεις ακραίας φτώχειας. Καταργείται και το ανεπαρκέστατο καθεστώς προστασίας, η δε φημολογούμενη αναμόρφωσή του εξαιρεί τη συντριπτική τους πλειοψηφία.»

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου:

Οι τράπεζες σε ολόκληρη την Ε.Ε. χρειάζεται να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες ανταγωνιστικές προκλήσεις. Επιπλέον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ε.Ε., γεγονός το οποίο περιορίζει την δυνατότητα των τραπεζών να χορηγήσουν νέες δανειοδοτήσεις για τη στήριξη της οικονομίας. Οι ελληνικές τράπεζες καταβάλλουν προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, και η Ελλάδα έχει εγκρίνει συνολική στρατηγική για τη μείωση των ΜΕΔ, η οποία περιλαμβάνει ρυθμιστικές, δικαστικές, εποπτικές και άλλες δράσεις. Τα ανωτέρω συνάδουν με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 11ης Ιουλίου 2017, επί σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι στρατηγικές για τη μείωση των ΜΕΔ περιλαμβάνουν τόσο την εσωτερική αναδιάρθρωσή τους εντός των τραπεζών όσο και την πώλησή τους σε επενδυτές που τα αγοράζουν στις δευτερογενείς αγορές, με την επιφύλαξη κατάλληλων διασφαλίσεων. Στην Ελλάδα, ο νόμος 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια και όπως ισχύει επί του παρόντος, θέτει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο για τις εν λόγω πωλήσεις και περιλαμβάνει διαδικαστικές και ουσιαστικές διασφαλίσεις ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των οφειλετών.

Όσον αφορά τις απολύσεις προσωπικού, η νομοθεσία της Ε.Ε. στον κοινωνικό τομέα αποτελείται από μια σειρά οδηγιών, οι οποίες καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων επιχειρήσεων και ομαδικών απολύσεων. Η Ελλάδα έχει μεταφέρει τις εν λόγω οδηγίες στο εθνικό της δίκαιο. Η διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των εθνικών κανόνων για τη μεταφορά των οδηγιών της Ε.Ε. στο εθνικό δίκαιο, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών της κάθε περίπτωσης, εναπόκειται στις εθνικές αρχές.

Σε περίπτωση που προκύπτουν περισσότερες από 500 απολύσεις ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών λόγω παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και/ή οικονομικής κρίσης, ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, με σκοπό να βοηθηθούν οι απολυθέντες εργαζόμενοι στην αναζήτηση άλλης θέσης εργασίας ή στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης».

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει