Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Διαβούλευση για το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Τη δημιουργία Forum μεταξύ των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών προκειμένου να εξετασθούν τα μέχρι τώρα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη λειτουργία των ΕΠΥ (εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών) ανήγγειλε η επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) Ιωάννα Σεληνιωτάκη στα πλαίσια του 20ου διεθνούς ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού συνεδρίου.

Το Forum αυτό θα εξετάσει μεν τα προβλήματα που έχουν προκύψει και τις ιδιαιτερότητες του θεσμού, πλην όμως σε καμιά περίπτωση δεν θα οδηγήσει ούτε σε κατάργηση του θεσμού των ΕΠΥ και πόσο μάλλον στην απαγόρευση των διασυνοριακών συναλλαγών.

Άλλωστε, το όποιο αποτέλεσμα των συζητήσεων αναμένεται να είναι όχι μόνο αμφίβολο, αλλά και χρονοβόρο. Και αυτό, γιατί τα συμπεράσματα του forum θα πρέπει να μεταφερθούν  στο ευρωπαϊκό όργανο των εποπτικών αρχών (την EIOPA) το οποίο στη συνέχεια θα προτείνει αλλαγές του θεσμικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το θέμα των ΕΠΥ πάντως έχει ήδη προκαλέσει την έντονη αντίδραση των εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες ζητούν από τις αρχές τη συνέχιση της λειτουργίας τους μεν, αλλά με παράλληλη άσκηση ουσιαστικής εποπτείας προκείμενου να μην εμφανίζονται φαινόμενα που πλήττουν την αξιοπιστία της αγοράς και τα συμφέροντα των Ελλήνων ασφαλισμένων (οι ΕΠΥ εκτιμάται ότι κατέχουν διψήφιο ποσοστό στον κλάδο οχημάτων).

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε σε περιπτώσεις «εποπτικού arbitrage», ενώ ο πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής Χριστόφορος Σαρδελής διερωτήθηκε για το κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος του τοπικού επόπτη, όταν μια ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει καμιά δραστηριότητα στη χώρα αδειοδότησής της και λειτουργεί με την μορφή ΕΠΥ σε άλλες χώρες.

Από την πλευρά της πάντως, η κα Σεληνιωτάκη έβαλε στο κάδρο του προβλήματος και τα εγχώρια συνεργαζόμενα (με τις ΕΠΥ) δίκτυα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης τα οποία αναλαμβάνουν να προωθήσουν τα προϊόντα στην Ελλάδα, λέγοντας πως θα αρχίσει κύκλος συναντήσεων-διαλόγου της ΔΕΙΑ με το συγκεκριμένα δίκτυα.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει τη δυσφορία μεγάλου τμήματος των διαμεσολαβητών, οι οποίοι μιλούν για μετάθεση ευθυνών, υποστηρίζοντας πως δεν είναι δουλειά και ευθύνη των διαμεσολαβητών, αλλά ούτε είναι σε θέση να κρίνουν την αξιοπιστία και την κεφαλαιακή επάρκεια ελληνικών ή ξένων ασφαλιστικών εταιρειών.

Στο ίδιο συνέδριο, η κα Σεληνιωτάκη αναφέρθηκε στη διαβούλευση που ξεκινά για τη δρομολόγηση των PEPP’s, δηλαδή των Πανευρωπαϊκών Ατομικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων. Τα PEPPs θα είναι συνταξιοδοτικά (επενδυτικά-ασφαλιστικά) προϊόντα με ενιαία χαρακτηριστικά και ίδιους όρους σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία κάθε πολίτης θα μπορεί να συνάψει σε κάθε χώρα και μάλιστα όχι μόνο σε ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά επίσης σε τράπεζες και λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Με άλλα λόγια, ένας Έλληνας θα μπορεί να αγοράζει το ίδιο συνταξιοδοτικό προϊόν (ίδιες παροχές) σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, όχι μόνο από ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά επίσης από τράπεζες και άλλους Οργανισμούς. Στόχος αυτής της κίνησης είναι η διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών και η τόνωση του ανταγωνισμού προς όφελος των πελατών. Στόχος επίσης είναι τα συνταξιοδοτικά αυτά προϊόντα να είναι προσιτά στον καταναλωτή και να μπορούν να μεταφερθούν από χώρα σε χώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, υπάρχουν ακόμη αρκετά σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν, ή να αντιμετωπιστούν, προκειμένου τέτοια προγράμματα να «τρέξουν» χωρίς προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, το σχετικό σχέδιο κανονισμού βρίσκεται υπό διαμόρφωση και από ελληνικής πλευράς στη διαβούλευση θα συμμετάσχουν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ΔΕΙΑ.

«Κανένα θέμα με το bancassurance»

Τέλος, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων προς την κα Σεληνιωτάκη, η επικεφαλής της ΔΕΙΑ υποστήριξε πως δεν έχει λάβει επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία που να πιστοποιούν την καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών στον τρόπο διάθεσης των προϊόντων bancassurance.

«Το bancassurance υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον» κατέληξε η κα Σεληνιωτάκη.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει