Διαθέσιμη η υπεύθυνη δήλωση για τα 800 ευρώ στις ειδικές κατηγορίες


Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 5 Μαΐου 2020, 11:59

Δημοσιεύθηκε η απόφαση που αφορά στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης που θα υποβάλλουν στο ΠΣ Εργάνη οι εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Σύμφωνα με αυτή, τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση, εργαζόμενοι-δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται σε μία εκ των προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού βάσει της με αριθμ. οικ.16073/287/22.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1547), όπως ισχύει, στην ειδική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr).


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 5 Μαΐου 2020, 12:11

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει