Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Δικαιώθηκε ο αγώνας του Δήμου Πατρέων

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την εξαίρεση του Νομικού Προσώπου «Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων».

Μετά από αυτή τη δημοσίευση, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ενοποίηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πατρέων.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τις ενέργειες που έγιναν σε όλο το προηγούμενο διάστημα από τη δημοτική Αρχή για την ενοποίηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου με στόχο την υλοποίηση του σχεδιασμού της, για την πολιτιστική και την κοινωνική πολιτική του Δήμου, στο πλαίσιο που ορίζει ο Καλλικράτης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει