Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Διορίζονται 546 εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2011-2012

Το διορισμό 546 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-12 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Στους διοριστέους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκπαιδευτικών που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (Ν. 3848/2010), του πίνακα 24μήνου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3687/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3255/2004 και του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2008.

Οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τίθενται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις.

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από Τετάρτη 24 μέχρι και Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011.

Οι πίνακες με τα ονόματα των διοριζόμενων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr

Το υπουργείο Παιδείας, πάντως, για να λύσει τα ενδεχόμενα προβλήματα εκπαιδευτικών κενών βασίζεται στην καθιέρωση πλήρους ωραρίου των εκπαιδευτικών αλλά και στην καλύτερη διαχείριση του προσωπικού, όπως επίσης και στην πρόσληψη περίπου 16.000 αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει