Εβδομαδιαία κέρδη 2,64% στο ΧρηματιστήριοΜε άνοδο 2,64% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει με την αγορά να κλείνει κοντά στα υψηλά έτους.

Το νέο ιστορικό χαμηλό του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, μετά και τις δηλώσεις Ντράγκι, με τις οποίες άνοιξε ο δρόμος για νέα μείωση των επιτοκίων και για νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, λειτούργησε υποστηρικτικά για τη χρηματιστηριακή αγορά.

Η μετοχή της ΔΕΗ συγκέντρωσε υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον και κατέγραψε εβδομαδιαία κέρδη 24,41%, κάτι που αντανακλά τις προσδοκίες των επενδυτών ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα οδηγήσουν στην εξυγίανση της επιχείρησης.

Τεχνικά τα επίπεδα των 900-920 μονάδων αποτελούν την επόμενη αντίσταση στην πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς, ενώ στηρίξεις υπάρχουν στα επίπεδα των 850 μονάδων και χαμηλότερα στις 820 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 890,70 μονάδες, έναντι 867,81 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,64%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 45,23%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε με άνοδο 2,51%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 2,18%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: βιομηχανικά προϊόντα: άνοδος 0,19%, εμπόριο: πτώση 0,94% , κατασκευές και υλικά: άνοδος 5,23%, πετρέλαιο και αέριο: άνοδος 2,15%, προσωπικά και οικιακά προϊόντα: άνοδος 1,42%, πρώτες ύλες: πτώση 0,32%, ταξίδια: άνοδος 3,42%, τεχνολογία: άνοδος 3,31%, τηλεπικοινωνίες: άνοδος 0,32%, τράπεζες: άνοδος 1,71%, τρόφιμα και ποτά: άνοδος 3,55%, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: άνοδος 8,37% και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: άνοδος 10,10%

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 326,234 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65,247 εκατ. ευρώ, από 79,352 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 2,778 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 61,126 δισ. ευρώ.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

KΛΕΙΣΙΜΟ

26/7/2019 KΛΕΙΣΙΜΟ

19/7/2019 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 890,70 867,81 +2,64%

FTSE 25 2.205,19 2.151,12 +2,51%

FTSE MID CAP 1.424,51 1.394,15 +2,18%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.930,27 2.924,59 +0,19%

ΕΜΠΟΡΙΟ 76,12 76,85 -0,94%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 3.136,34 2.980,38 +5,23%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 5.474,58 5.359,30 +2,15%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9.560,31 9.426,07 +1,42%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 6.104,22 6.123,54 -0,32%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.754,14 1.696,14 +3,42%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1.073,88 1.039,51 +3,31%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.424,20 3.413,19 +0,32%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 782,71 769,56 +1,71%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 11.763,31 11.359,89 +3,55%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2.799,64 2.583,35 +8,37%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.140,52 1.133,82 +10,10%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

( σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 22/7/2019 864,99 -0,32% 55,179

Τρίτη 23/7/2019 869,64+0,54% 68,092

Τετάρτη 24/7/2019 874,34+0,54% 62,732

Πέμπτη 25/7/2019 885,99+1,33% 76,601

Παρασκευή 26/7/2019 890,70+0,53% 63,630.

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει