Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Επιστολή του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων στον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Βόλου

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων εξέδωσε την ακόλουθη επιστολή προς τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Νικόλαο Μόσχο, για θέματα που έχουν προκύψει όσον αφορά, την έκδοση Οικοδομικών Αδειών και τις αμοιβές των Μηχανικών.

Προς: Τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Δήμου Βόλου κ. Μόσχο Νικόλαο
Θέμα: Εφαρμογή του Ν. 3919/2011

Κε Αντιδήμαρχε
Με το γράμμα μας αυτό θέλουμε να σας συγχαρούμε για τις ενέργειές σας προς το ΥΠΕΚΑ για το θέμα των αμοιβών που έχει προκύψει με τον Ν3919/2011 και που αφορά στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του ανωτέρω Νόμου: «…Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Ελλάδος, εγκρίνεται κανονισμός αμοιβών των διπλωματούχων ανώτατων σχολών μηχανικών γενικά και αρχιτεκτόνων, μελών του ΤΕΕ Ελλάδος …»

Συνεπώς έως ότου εκδοθεί και ψηφιστεί το ανωτέρω Π.Δ. θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμόζεται το πρότερο καθεστώς. Δεν είναι δυνατόν κάτω από τις σημερινές συνθήκες της αγοράς να δημιουργούμε κολλήματα και ουσιαστικά να μην μπορούν να εκδοθούν άδειες οικοδομής και πολύ περισσότερο να μην μπορούν να ρευματοδοτηθούν οικοδομές, για τις οποίες είχαν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πλην της αμοιβής της επίβλεψης, προ τις 2/7/2011.

Συμπληρωματικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που είχαμε από την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σε όλα τα πολεοδομικά γραφεία της Ελλάδος, πλην του Δήμου Βόλου, ισχύει το πρότερο καθεστώς, έως ότου ψηφιστεί το Π.Δ. που αναφέρεται στον Ν. 3919/2011.

Πιστεύουμε ότι μέσα στις προθέσεις του Δήμου και της Υπηρεσίας σας είναι να διευκολυνθεί η όποια οικοδομική δραστηριότητα της περιοχής, και ζητούμε γι’ αυτό τις άμεσες ενέργειές σας και οδηγίες προς τις Υπηρεσίες σας, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοί μας να μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει