Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Η απόφαση του ΥΠΕΚΑ για τη γη υψηλής παραγωγικότητας παρουσιάζει νομικές πλημμέλειες

Τι τονίζει σχετικά ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και διαφάνειας Νίκος Μόσχος

Σημαντικά προβλήματα στην εκτός σχεδίου δόμηση στη Μαγνησία δημιουργεί η παρ. 6 του αρ. 56 του Ν. 2637/1998 που προβλέπει ότι «σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.» .

Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Διαφάνειας Ν. Μόσχος, μετά και τις σχετικές διευκρινήσεις που έδωσε το υπουργείο, ο τρόπος που ενεργοποιείται η συγκεκριμένη διάταξη του Ν. 2637/1998 παρουσιάζει σημαντικότατες νομικές πλημμέλειες.

Τονίζει ότι η απόφαση αυτή του ΥΠΕΚΑ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών ή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και την αρχή της χρηστής διοίκησης. Υπάρχουν συνδημότες μας που έχουν προβεί σε οικονομικό και οικογενειακό προγραμματισμό αγνοώντας ότι υπήρχε περίπτωση ενεργοποίησης μιας διάταξης του 1998.

Η ενέργεια αυτή του ΥΠΕΚΑ θα δημιουργήσει κύμα αγωγών αποζημίωσης, ενώ καθιστά και την ίδια την νομική υπόσταση της διάταξης εν αμφιβόλω, αφού σε μια ενδεχόμενη αίτηση ακύρωσης στα Διοικητικά Δικαστήρια δεν είναι σίγουρο ότι θα προκύψει ως νόμιμη η συγκεκριμένη δράση της Διοίκησης.

Μάλιστα οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται όταν ακόμη υφίσταται μια πολεοδομική νομοθεσία που επιτρέπει την εκτός σχεδίου δόμηση και η οποία ακόμη τουλάχιστον δεν έχει τροποποιηθεί.

Το Υπουργείο βρήκε έναν εύσχημο και πλάγιο τρόπο να απαγορεύσει την εκτός σχεδίου δόμηση. Διευκρινίζω ότι κανένας δεν θα μπορούσε να είναι αντίθετος με το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφόρος ανάπτυξη, η προστασία της αγροτικής γης, ο περιορισμός της δόμησης είναι κρίσιμα ζητήματα και για την περιοχή μας. Η ριζική μας διαφωνία ωστόσο έγκειται στον τρόπο και στον χρόνο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης.

Το παράδοξο είναι ότι την ίδια στιγμή ψηφίζεται νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων, πολλά εκ των οποίων σε γη υψηλής παραγωγικότητας και όταν ταυτόχρονα προωθείται νόμος για την εξοχική κατοικία, ρυθμίσεις που έρχονται σε πλήρη και ριζική αντίθεση με το ανωτέρω σκεπτικό. Γι’ άλλη μια φορά η αποσπασματικότητα και η προχειρότητα κυριαρχούν.

Από τη πλευρά του ο Δήμος Βόλου θα εξαντλήσει κάθε νομικό μέσο για την αποτροπή της ανωτέρω απόφασης. Επίσης μέσω της γνωμοδότησης του δημοτικού συμβουλίου για το σχέδιο του Π.Δ. για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου καθώς και για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα γίνει προσπάθεια να σταθμισθούν οι όποιες αδικίες, αφού ο Ν. 2637/1998 εξαιρεί από την απαγορευτική του διάταξη τις περιοχές που έχουν καθορισθεί χρήσεις γης από ΓΠΣ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει