Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην παγκόσμια έρευνα αξιώνΤο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), από κοινού με τη διαΝΕΟσις,διοργάνωσε την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018, επιστημονική συνάντηση εργασίας στην οποία παρουσιάστηκαν ευρήματα και συμπεράσματα που προκύπτουν για την Ελλάδα από την Παγκόσμια Έρευνα Αξιών (World Values Survey).

H World Values Survey (WVS) είναι μια μακράς κλίμακας, παγκόσμια έρευνα αξιών που διεξάγεται από το 1981 σε δεκάδες χώρες και καλύπτει το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού, με σκοπό να παρακολουθεί την εξέλιξη και τον μετασχηματισμό των βασικών αξιών των πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες. Με πρωτοβουλία του ΕΚΚΕ, η χώρα μας συμμετέχει για πρώτη φορά στην WVS. Η έρευνα στηρίχθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.200 ατόμων και έγινε με τη χρήση προσωπικού ερωτηματολογίου που περιείχε 307 ερωτήσεις.

Μελετώντας σε βάθος τις απαντήσεις τους, σύμφωνα με τους ερευνητές του ΕΚΚΕ Χαράλαμπο Τσέκερη και Γιώργο Παπαδούδη, διαπιστώνονται επιμέρους ομαδοποιήσεις σε διαφορετικά θέματα της δημόσιας συζήτησης. Για παράδειγμα, όσοι υιοθετούν «αξίες επιβίωσης» (τάξη, ασφάλεια, βιολογική και οικονομική επιβίωση, κοκ), απαντούν περισσότερο θετικά στην ερώτηση σχετικά με την «ύπαρξη ισχυρού ηγέτη που δεν δέχεται τον έλεγχο από τη βουλή και τις εκλογές».

Από την εισήγηση του Γιώργο Μπιθυμήτρη, ερευνητή του ΕΚΚΕ, τεκμηριώνεται ότι τα άτομα διαμορφώνουν προδιαθέσεις, όχι μόνο με βάση αυτό που είναι κοινωνικά, αλλά ανάλογα και με το τι (και πώς) νιώθουν ότι είναι κοινωνικά. Οι αυτο-τοποθετούμενοι στην εργατική και την κατώτερη τάξη, φαίνεται ότι αισθάνονται με τρόπους που προσιδιάζουν σε αυτήν. Η μνησικακία, ένα κατεξοχήν ταξικό συναίσθημα και δευτερευόντως τα δυσάρεστα πρωτογενή συναισθήματα (λύπη, φόβος, θυμός), εκδηλώνονται εντονότερα από όσους/όσες αυτοτοποθετούνται στην κατώτερη, αλλά και στην εργατική τάξη, με το contrast να είναι εντονότερο όταν συγκρίνονται τα συναισθήματά τους με αυτά της ανώτερης μεσαίας τάξης.

Πηγή: ΑΠΕ


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018, 12:48

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει