Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Η εταιρεία του συγγενή του Αναστασιάδη προτίθεται να επαναπατρίσει τα κεφάλαιά της

Αν δεν έχει επιτυχή κατάληξη η προσφορά για αγορά ακινήτου του Ελληνικού Δημοσίου η εταιρεία Α. Λούτσιος & Υιοί Ltd, που ανήκει στον συμπέθερο του Κυπρίου προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, αποφάσισε το σχετικό ποσό να….

επαναπατριστεί στην Κύπρο. «Επί του συγκεκριμένου δε ποσού προτιθέμεθα να προχωρήσουμε σε αυτόβουλη απομείωση και εν συνεχεία να δωρίσουμε το ποσό στην Εκκλησία της Κύπρου για ενίσχυση των κοινωνικών παντοπωλείων που διατηρεί και του Θεάρεστου φιλανθρωπικού της έργου εν γένει», αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει ότι «σε συνέχεια της από 31 Μαρτίου 2013 ανακοίνωσής μας και παρατηρώντας ότι δυστυχώς, οι καθαρά επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων συνεχίζουν να τυγχάνουν πολιτικής εκμετάλλευσης, θα θέλαμε να διασαφηνίσουμε τα εξής: Κατάσταση με κινήσεις λογαριασμών που είδε το φως της δημοσιότητας, αφορά μετακινήσεις ποσών από την Λαϊκή Τράπεζα σε άλλες τράπεζες και όχι κατ” ανάγκη στο εξωτερικό».

Ως εκ τούτου, προσθέτει, «οι μεταφορές ποσών από την εταιρεία μας έγιναν όπως ακριβώς αναφέρεται στην ανακοίνωσή μας της 31ης Μαρτίου τρέχοντος, ήτοι 10.500.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο και 10.500.000 στην Τράπεζα Barclays του Λονδίνου».

Σημειώνει, επίσης ότι «όλα τα αποδεικτικά προς τούτο στοιχεία τίθενται στη διάθεση της υπό τον κ. Πική διερευνητικής επιτροπής που διορίστηκε σήμερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή οποιωνδήποτε άλλων αρμοδίων αρχών του κράτους».

Η εταιρεία αναφέρει, επίσης, στην ανακοίνωσή της ότι είχε απώλεια ποσού που ξεπερνά τα 15.000.000 ευρώ, γεγονός που από μόνο του δεικνύει ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση αποφυγής της απομείωσης ή εκκαθάρισης, συνεπειών που θα υποστούν άλλωστε οι καταθέσεις που διατηρεί στις τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει