Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Η κρίση έπληξε και το real estate

Πτωτικές τάσεις εμφανίζει η αγορά του real estate, σαφώς επηρεασμένη από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω απώλειες το προσεχές διάστημα, όπως επισημαίνεται σε κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Σύμφωνα με την ICAP, ο κλάδος του real estate επηρεάζεται άμεσα από το γενικότερο οικονομικό κλίμα που επικρατεί, καθώς η ζήτηση εξαρτάται από την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε πτώση το 2010 έναντι του προηγούμενου έτους, κατά 10,9% βάσει αριθμού αδειών, κατά 19,8% βάσει επιφάνειας και κατά 23,7% βάσει όγκου.

Όπως προκύπτει από πρόσφατες έρευνες, η μέση τιμή των ακινήτων στην Αττική παρουσίασε σημαντική πτώση το α’ εξάμηνο του 2010, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 4%-10%, με τα ακίνητα παλαιότητας να εμφανίζουν μείωση σε ποσοστό που κυμαίνεται από -6% έως και -10% και τα νεόδμητα σε ποσοστό από -4% έως -9%.

Όσον αφορά στην εξέλιξη των ενοικίων, ο δείκτης τιμών ενοικίων και ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή ακολούθησαν σε γενικές γραμμές ανοδική πορεία τη χρονική περίοδο 2000 – 2010. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο ρυθμός ανόδου του δείκτη τιμών ενοικίων, παρουσιάζεται σταθερά υψηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τα τελευταία χρόνια.

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» παρουσίασε μέση ετήσια αύξηση 6,1% την περίοδο 2000-2009. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία είχε ο κλάδος της «Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας» το 2003 (11,6%), ενώ την μικρότερη συμμετοχή είχε το 2006 (10,5%).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει