Η μεγάλη πρόκληση για τη χώρα είναι η ανάταξη της οικονομίας

Μετά από οκτώ και πλέον χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής ύφεσης, η μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας είναι η ανάταξη και η αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας, με τρόπο ο οποίος θα διασφαλίζει παράλληλα την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, δήλωσε ο Κ. Μίχαλος σε χαιρετισμό που απηύθυνε σε εκδήλωση στο ΕΒΕΑ. 

Οπως τονίζει «για εμάς, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί ταυτόχρονα προαπαιτούμενο και αποτέλεσμα μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η Ελλάδα επιχειρεί να αφήσει πίσω της μια μακρά και επώδυνη οικονομική κρίση. Μια κρίση που άφησε τα αποτυπώματά της στον κόσμο της εργασίας: στους εργαζόμενους που έχασαν τη θέση τους, αλλά και στους νέους που απογοητεύονται στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

Η ανεργία ήταν και είναι η σκληρότερη ίσως έκφραση της κρίσης που βίωσε η ελληνική κοινωνία.

Είναι αυτή που συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για την ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο γιατί οδηγεί στην ανέχεια και την περιθωριοποίηση ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Αλλά και γιατί τροφοδοτεί το φαινόμενο της διαρροής πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου από τη χώρα.

Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης της ανεργίας. Ωστόσο, η κατάσταση σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί εφησυχασμό. Για δύο λόγους:

Πρώτον, γιατί το ποσοστό των νέων προσλήψεων που αφορούν ευέλικτες μορφές εργασίας παραμένει ανησυχητικά υψηλό. Σαφώς κανείς δεν παραγνωρίζει τη χρησιμότητα των ευέλικτων μορφών εργασίας, ως συμπληρωματικό εργαλείο απασχόλησης. Ωστόσο η ανατροπή της ισορροπίας σε σχέση με τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, λειτουργεί σε βάρος του εισοδήματος των εργαζομένων, αλλά και του ασφαλιστικού συστήματος, αφού τα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία μειώνονται.

Ο δεύτερος λόγος προβληματισμού αφορά τον ρυθμό και τα δομικά στοιχεία αύξησης της απασχόλησης. Για να μπορέσει να αποκατασταθεί το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, δεν αρκεί μια οριακή ή συγκυριακή αύξηση. Χρειάζεται δομική αποκλιμάκωση της ανεργίας και παγίωση ενός υψηλού ρυθμού δημιουργίας νέων και σταθερών θέσεων εργασίας.
Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε ο νέος αναπτυξιακός κύκλος της οικονομία σαν συνοδεύεται από ένα δυνατό και μετρήσιμο κοινωνικό μέρισμα απασχόλησης. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να έχουμε μια άνευρη και άνεργη μεγέθυνση, ή αλλιώς jobless growth, η οποία ελάχιστο ουσιαστικό αντίκρισμα θα έχει για την ελληνική κοινωνία.

Είναι, επομένως, απαραίτητο να αναδειχθεί σε κυρίαρχη προτεραιότητα η επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης της ανεργίας και η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί:

 Πρώτον: Θετικές εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, και τη στήριξη της απασχόλησης
 Δεύτερον: Γενναίες μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην ενθάρρυνση των προσλήψεων.
 Τρίτον: Συνένωση δυνάμεων μεταξύ της Πολιτείας και των επιχειρήσεων, ώστε να σχεδιαστούν στοχευμένες παρεμβάσεις, να αναπτυχθούν κατάλληλα εργαλεία.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει διατυπώσει συγκεκριμένες θέσεις και έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, σε συνάρτηση με το νέο παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία.

Σημείο αναφοράς, αποτελεί για εμάς ο τομέας της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως βασικός μοχλός για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την καταπολέμηση των αποκλεισμών κάθε είδους», υπογραμμίζει ο κ. Μίχαλος.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει