Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την πληρωμή εποχιακού προσωπικού της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Ενημερωτικό σημείωμα μας απεστάλη πριν λίγα λεπτά, από την Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχετικά με την αργοπορία της πληρωμής εποχιακού προσωπικού της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σχετικά με την πληρωμή εποχιακού προσωπικού της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Υπουργείο Οικονομικών (μέσω του Γ.Λ.Κ.) με την υπ’ αριθ. 2/46900/21.06.2011 απόφασή του, επιχορηγεί τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (μεταξύ αυτών και της Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με το ποσό των 365.308,00 ευρώ – ΚΑΕ 0342 και 92.364,00 ευρώ – ΚΑΕ 0352).

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ώστε να προβεί στην κατανομή και επιχορήγηση των Αιρετών Περιφερειών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, μας πληροφόρησαν πως έγινε λάθος στους κωδικούς με αποτέλεσμα να προκύψει πρόβλημα στην επιχορήγηση και εκταμίευση των ποσών.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (όπως και άλλες) ενημέρωσε το Γ.Λ.Κ. για τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν ώστε να εξευρεθεί η κατάλληλη λύση.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προέκυψαν τα παρακάτω:

Το Γ.Λ.Κ. με ορθή επανάληψη στις 15.07.2011 τροποποιεί την αρχική απόφασή του, αποκαθιστώντας το πρόβλημα με τους ορθούς κωδικούς.

Δυστυχώς, μέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος του Γ.Λ.Κ., προκύπτει ότι μια Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει προβεί σε επιχορήγηση σε Αιρετή Περιφέρεια χωρικής αρμοδιότητάς της, παρά το πρόβλημα που υφίστατο ως προς τους κωδικούς.

Ως αποτέλεσμα αυτού, το Γ.Λ.Κ. με έγγραφό του προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ζητεί στοιχεία με σκοπό να διευκρινιστεί ποιά από αυτές έχει προχωρήσει στην ανωτέρω επιχορήγηση.

Η επεξεργασία των στοιχείων βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αναμένεται από σήμερα 17.08.2011 έως την Παρασκευή 19.08.2011 να δοθεί η εντολή για την υλοποίηση της απόφασης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία υπαιτιότητα αναφορικά με τις καθυστερήσεις που προέκυψαν ως προς την πληρωμή του εν λόγω προσωπικού και, αναμένοντας την τελική εντολή, θα ενεργήσει πιέζοντας και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, για την όσο το δυνατό συντομότερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

Για τη
Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας
Μηχαλές Ιωάννης
Προϊστάμενος Δ/νσης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει