Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Κίνητρα για επιστροφή των νέων στην περιφέρεια

Διάθεση έκτασης για ανέγερση κύριας κατοικίας και καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων σε κατοίκους πόλεων, καθώς και δωρεάν γη σε ακτήμονες αγρότες και κτηνοτρόφους

Κίνητρα σε κατοίκους πόλεων για επιστροφή στην ύπαιθρο με τη διάθεση έκτασης για ανέγερση κύριας κατοικίας και καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, καθώς και δωρεάν γη σε ακτήμονες αγρότες και κτηνοτρόφους δίνει νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ταυτόχρονα, με άλλο σχέδιο νόμου νομιμοποιούνται όλοι οι μικροί στάβλοι ζώων που είναι κατασκευασμένοι από πέτρες, τσιμεντόλιθους, ξύλα, κλαδιά, λαμαρίνες κ.λπ., ενώ προβλέπονται διαδικασίες “φαστ τρακ” για την αδειοδότηση μεγάλων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Τα δύο νομοσχέδια παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Κ. Σκανδαλίδης και ο υφυπουργός Γ. Δριβελέγκας και σε πρώτη ανάγνωση πήραν το “πράσινο φως”.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την πολιτική γης, περίπου 3 εκατομμύρια στρέμματα ακινήτων που ανήκουν στην ιδιοκτησία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα μπορούν οι περιφερειάρχες να τα παραχωρήσουν:

Κατά κυριότητα, για την ανέγερση κύριας κατοικίας, σε κατ’ επάγγελμα απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, εντός οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που δεν έχουν τουριστική ή οικοπεδική αξία. Προϋπόθεση είναι να μην έχουν ακίνητη περιουσία στο όνομά τους ή στο όνομα μελών της οικογένειάς τους.

Αρμόδια πηγή του υπουργείου εξηγούσε στο “Εθνος” πως με αυτόν τον τρόπο δίνεται κίνητρο σε πολίτες που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία να φύγουν από τις πόλεις και να αποκτήσουν γη για την ανέγερση του σπιτιού τους, αλλά και για να καλλιεργήσουν.

Για δραστηριότητες του εν γένει πρωτογενούς τομέα, κατά χρήση, σε κάθε ενδιαφερόμενο έναντι τιμήματος. Θα είναι ένα συμβολικό μίσθωμα 5 ευρώ το στρέμμα και η έκταση θα παραχωρείται για διάστημα πέντε έως 15 χρόνια. Πρόκειται για ακόμη ένα κίνητρο σε όσους αναζητούν επαγγελματική διέξοδο.
Για γεωργική χρήση, δωρεάν, σε κατ’ επάγγελμα γεωργούς, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που δεν διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις.
Για κτηνοτροφική χρήση, δωρεάν, σε κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν βοσκήσιμη γη.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις και άλλες λεπτομέρειες θα εξειδικεύσει με απόφασή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σημειώνεται ότι οι πρώτες περιοχές όπου θα εφαρμοστούν τα κίνητρα αυτά είναι η Πιερία, η Ημαθία, το Κιλκίς και η Θεσσαλονίκη. Εκεί οι εκτάσεις έχουν αποσαφηνιστεί και είναι “καθαρές”.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου δίνεται λύση σε περιπτώσεις που το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διεκδικεί εκτάσεις από ιδιώτες – κατόχους αυτών. Πρόκειται για περίπου 20.000 στρέμματα και έχουν ως σημείο χρονικής αναφοράς την 5η Ιουνίου του 1993. Οσοι, λοιπόν, απέκτησαν αυτές τις εκτάσεις με συμβολαιογραφική πράξη, είναι κύριοί τους. Εκείνοι που αυθαίρετα κατέχουν εκτάσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εξαγοράς στις Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, που θα συγκροτηθούν στις Περιφέρειες.

Παραχώρηση
Για επενδύσεις και κοινωφελείς σκοπούς

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να παραχωρεί έναντι τιμήματος εκτάσεις για επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα άνω των 5 εκατ. ευρώ και δωρεάν, κατά χρήση, κτιριακές εγκαταστάσεις και εκτάσεις στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ για κοινωφελείς σκοπούς.

Επίσης, οι περιφερειάρχες θα μπορούν να διαθέτουν δωρεάν αγροτική γη για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και έναντι τιμήματος για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για αναπτυξιακούς σκοπούς και για αμμοληψίες και λήψη αδρανών υλικών.

Βάση δεδομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ
“Ηλεκτρονικό μάτι” για τις εκτάσεις

“Ηλεκτρονικό μάτι” θα παρακολουθεί και θα καταγράφει όλα τα δεδομένα των εκτάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, στον ΟΠΕΚΕΠΕ τηρείται βάση δεδομένων όπου απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα ακίνητα διαχείρισης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στη βάση δεδομένων έχουν πρόσβαση οι Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών της χώρας, καθώς και οι Επιτροπές Ελέγχου και Νομιμότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Το αρμόδιο όργανο οφείλει να καταχωρίζει στη βάση δεδομένων κάθε μεταβολή των εκτάσεων που διαχειρίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας εξακολουθούν να τηρούν τα κτηματολογικά στοιχεία των διανομών απαλλοτριωμένων αγροκτημάτων, καθώς και τις αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων και των Επιτροπών Οριστικών Διανομών.

Σε περίπτωση που το παραχωρούμενο, κατά κυριότητα, ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, για την παραχώρηση της έκτασης απαιτείται η αναγραφή του ΚΑΕΚ στη σχετική πράξη.

2ο Νομοσχέδιο
Νόμιμοι οι μικροί και πρόχειροι στάβλοι ζώων

Νομιμοποιούνται χιλιάδες μικροί και πρόχειροι στάβλοι ζώων καθώς διαγράφονται όλα τα πρόστιμά τους, ενώ οι ιδιοκτήτες κτηνοτρόφοι τους υποχρεούνται με απλή διαδικασία μέσα σε τρία χρόνια να φέρουν άδεια εγκατάστασης. Το ίδιο ισχύει και για μεγαλύτερες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Αυτό προβλέπει το δεύτερο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: “Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις”.

Οι κυριότερες αλλαγές του είναι:

Η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης “one stop shop” – η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα είναι το μοναδικό σημείο επαφής του κτηνοτρόφου με δημόσια υπηρεσία.
Η σύσταση μιας ιδιαίτερα ευέλικτης τριμελούς επιτροπής σταβλισμού που θα λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα που θα έχει όλες τις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες και θα εισηγείται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ.
Η αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης για τις μικρές μονάδες (μικρούς σταβλισμούς) από το σχήμα “πρώτα ελέγχω και μετά αδειοδοτώ”, στο σχήμα “αδειοδοτώ την ίδρυση (έχοντας θέσει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις) και μετά ελέγχω και χορηγώ την άδεια για τη λειτουργία της”.
Η μείωση του κόστους για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με την απλοποίηση των περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών εγκρίσεων και κυρίως με τη χρήση τυποποιημένων προτύπων ή/και τυποποίηση περιβαλλοντικών όρων και τη διαμόρφωση εξειδικευμένων προδιαγραφών για τις απαιτούμενες ΜΠΕ για τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες.

πηγή: Ethnos.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει