Καμία προστασία στα δεδομένα πολιτών που μεταφέρονται από ΕΕ στις ΗΠΑ!


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020, 13:02

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Το «ξεχασμένο» θέμα, της ψηφιακής παρακολούθησης των πολιτών από υπηρεσίες πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων που μεταφέρονται «σωρηδόν» από την ΕΕ στις ΗΠΑ, Επαναφέρουν σήμερα, με κοινή τους δήλωση, ο πρόεδρος της επιτροπής «Σύμβαση 108» για την προστασία των δεδομένων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Alessandra Pierucci και ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Jean-Philippe Walter.

Προς τούτο, κάλεσαν τα κράτη, να ενισχύσουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων από την ψηφιακή παρακολούθηση που πραγματοποιείται από υπηρεσίες πληροφοριών, προσχωρώντας στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία δεδομένων «Σύμβαση 108+» και προωθώντας ένα νέο διεθνές νομικό πλαίσιο, που να παρέχει δημοκρατικές και αποτελεσματικές διασφαλίσεις σε αυτόν τον τομέα.

Υπογράμμισαν δε στην δήλωση τους ότι «Οι χώρες πρέπει να συμφωνήσουν σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με το βαθμό στον οποίο μπορεί να επιτραπεί η επιτήρηση που πραγματοποιείται από υπηρεσίες πληροφοριών, υπό ποιες προϋποθέσεις και σύμφωνα με ποιες διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης και αποτελεσματικής εποπτείας».

Η δήλωση επικεντρώνεται, στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2020, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, η συμφωνία «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής» ΕΕ-ΗΠΑ, δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας στα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ.

Υπογραμμίζει ωστόσο ότι, λόγω ανεπαρκών διασφαλίσεων, για την προστασία αυτών των δεδομένων, η απόφαση αυτή παρέχει την ευκαιρία να ενισχυθεί το καθολικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων.

Η δήλωση υπενθυμίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκσυγχρονισμένη συνθήκη προστασίας δεδομένων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, παρέχοντας μια ισχυρή νομικά δεσμευτική συμφωνία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως, ιδίως όσον αφορά τη ροή προσωπικών δεδομένων διασυνοριακά.

Ενώ η σύμβαση παρέχει ήδη ένα ισχυρό διεθνές νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αντιμετωπίζει συγκεκριμένα την ανάγκη για ανεξάρτητη και αποτελεσματική επανεξέταση και εποπτεία των περιορισμών στην προστασία δεδομένων που δικαιολογούνται από την εθνική ασφάλεια ή άμυνα, δεν αντιμετωπίζει πλήρως και ρητά ορισμένα από τα τις προκλήσεις που τίθενται σε διεθνές επίπεδο από τις ικανότητες μαζικής επιτήρησης, η οποία απαιτεί τη σύνταξη ενός νέου ειδικού διεθνούς νομικού προτύπου.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020, 13:05

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει