Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Κλείνει οριστικά ο ΟΕΔΒ στις 31 Δεκεμβρίου

Οριστικά «λουκέτο» βάζει στις 31 Δεκεμβρίου (σύμφωνα με σχετικό νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή) ο ιστορικός Οργανισμός ΟΕΔΒ, που είχε την ευθύνη εκτύπωσης και διανομής των σχολικών βιβλίων στους μαθητές των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.

Οι υπάλληλοι του Οργανισμού μεταφέρονται στην Κεντρική Υπηρεσία του υπ. Παιδείας , όπου δημιουργείται Διεύθυνση Εκδόσεων .

Η διοίκηση του του Ο.Ε.Δ.Β.αποφάσισε την παράταση της μίσθωσης μισθίων χώρων γραφείων του Ο.Ε.Δ.Β. έως την 31-12-2011 με παράλληλο περιορισμό των κατά έναν όροφο.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον

περιορισμό των μισθίων χώρων κατά έναν όροφο, ο ΟΕΔΒ αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού, προϋπολογισμού 2.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% για την εξεύρεση μεταφορικής εταιρείας, η οποία θα αναλάβει το έργο της μεταφοράς του εξοπλισμού και των αρχείων του 4ου ορόφου που στεγάζεται η Διεύθυνση Λογιστηρίου, στους λοιπούς ορόφους που στεγάζονται οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Οργανισμού

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Μετά τη μετονομασία των Τομέων του ΕΑΙΤΥ σε Διευθύνσεις του ΙΤΥΕ, εντάχθηκαν στον Οργανισμό αυτό η · Διεύθυνση Εκδόσεων (ΔΕ) που αντικαθιστά τον ΟΕΔΒ και η Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών (ΔΤΔ).Παράλληλα μετονομάζονται και οι Τομείς του ΕΑΙΤΥ σε Διευθύνσεις του ΙΤΥΕ‐ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ως εξής:

  • · Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ) σε Διεύθυνση ΕκπαιδευτικήςΤεχνολογίας (ΔΕΤ)
  • · Ο Τομέας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (TeG) σε Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔeG)
  • · O Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) σε Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΔΕΚ)
  • · O Τομέας Ασφάλειας (ΤΑ) σε Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων (ΔΑΣ)
  • · Ο Τομέας Στρατηγικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΤΣΑ) σε Διεύθυνση Στρατηγικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΔΙΣ)
  • · Ο Τομέας Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΚΤ) σε Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΔΤ) Το αντικείμενο, η διεύθυνση και η οργανωτική διάταξη των Διευθύνσεων παραμένει η ίδια με των Τομέων που μετονομάζονται.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Ετσι μετά από αυτές τις αλλαγές ανασυγκροτήθηκε και το Επιχειρησιακό Συμβούλιο Διευθυντών (ΕΣΥΔ) του Ι.Τ.Υ.Ε., ως εξής:

Καθηγητή Παύλο Σπυράκη, ΠρόεδροΔιεύθυνσης Ασφάλειας Συστημάτων, ως Συμβουλίου Διευθυντών (ΕΣΥΔ), Καθηγητή Χρήστο Κακλαμάνη, Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής,

Καθηγητή Χαράλαμπο Ζαγούρα, Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιμόρφωσης και Κατάρτισης,

Καθηγητή Γιάννη Γαροφαλάκη, Διευθυντή της Διεύθυνσης Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Καθηγητή Μάνο Βαρβαρίγο, Επιστημονικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δίκτυ άκων Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλη Παρασκευά, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πανελλή) Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Χρήστο Μανωλόπουλο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκδόσεων και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δρ. Θεόδωρο Κομνηνό, Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων

κ. Ροζίνα Ευσταθιάδου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τον Πρόεδρο του ΕΣΥΔ αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος, ο κ. Χρ. Κακλαμάνης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος μελών, Διευθυντών κάθε Διεύθυνσης, αναπληρώνουν οι Αναπληρωτές Διευθυντές τους, εφόσον ενημερώσουν εγγράφως

(email) την Γραμματεία του ΕΣΥΔ.

Γραμματέας του ΕΣΥΔ ορίζεται η κ. Κ. Παναγιωτοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Πηγή – Likio.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει