Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Κλειστό και σήμερα το Χρηματιστήριο Κύπρου

Κλειστό θα παραμείνει και σήμερα Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Η διαπραγμάτευση των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΧΑΚ αναφέρεται ότι «η επέκταση της αναστολής της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου, 2013, για σκοπούς διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου και για προστασία των επενδυτών».

Η απόφαση αυτή ελήφθη:

(α) Ενόψει του περί της επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμου του 2013 και του σχετικού Διατάγματος που εκδόθηκε χθες δυνάμει των άρθρων 4 και 5, όπου στους περιορισμούς που τίθενται καλύπτονται και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, γεγονός που επηρεάζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.

Το Χρηματιστήριο θα αποταθεί άμεσα στην αρμόδια Επιτροπή που συστήνεται με βάση το άρθρο 9 του Νόμου αυτού, για να αιτηθεί την έγκριση για πληρωμές αναφορικά με τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και την εκκαθάριση – χρηματικό διακανονισμό τους.

(β) Για αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε ενδεχομένου επιπρόσθετου κινδύνου στο όλο σύστημα, και για να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ειδικότερα ώστε να αφεθεί επαρκής χρόνος σε Μέλη του ΧΑΚ, στην Κύπρο ως επίσης και εξ΄ αποστάσεως Μέλη, σε Θεματοφύλακες και λοιπούς συντελεστές της αγοράς που επηρεάζονται από τις εξελίξεις, για να προβούν σε εναλλακτικές ρυθμίσεις με τραπεζικά ιδρύματα για να γίνει εφικτή η ομαλή επαναλειτουργία τους.

Για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού έχει ζητηθεί η έκδοση σχετικών ανακοινώσεων από εισηγμένες εταιρείες κατόπιν αξιολόγησης της όλης κατάστασης και επιπτώσεων σε αυτές λόγω των πρόσφατων αποφάσεων του Eurogroup και ευρύτερα των τρέχουσων οικονομικών εξελίξεων.

Το ΧΑΚ υπενθυμίζει ότι αύριο Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 και τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2013 δεν θα διεξαχθούν χρηματιστηριακές συναντήσεις και εκκαθάριση – χρηματικός διακανονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών λόγω του Πάσχα των Καθολικών (όπου το σύστημα Target 2 δεν λειτουργεί) και της Δημόσιας Αργίας την 1η Απριλίου 201

Μπορεί επίσης να σας αρέσει