«Κραχ» στα έσοδα του κράτους

Πρωτοφανή πτώση σημειώνουν τα έσοδα του κράτους το πρώτο εξάμηνο του έτους ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται και οι δαπάνες με ρυθμό ταχύτερο απ΄ αυτόν που προβλέπει ο προϋπολογισμός.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έλλειμμα του κρατικούς προϋπολογισμού το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους να εκτιναχθεί στα 12,7 δισ. ευρώ έναντι στόχου 10,3 δισ. ευρώ και ελλείμματος 9,99 δισ. ευρώ την αντίστοιχο περίοδο του 2010.

Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης που παρουσιάζουν τα έσοδα του Δημοσίου είναι ότι τα έσοδα από ΦΠΑ αλλά και από άλλες φορολογίες παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών βρίσκονται οριακά πάνω από τις περυσινές πραγματοποιήσεις, ενώ με αρνητικό πρόσημο κινούνται τα έσοδα από τις εισπράξεις ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων, καπνικών προϊόντων κτλ.

Ανησυχητική εικόνα παρουσιάζουν και οι δαπάνες που εξακολουθούν να κινούνται με υψηλούς ρυθμούς αύξησης. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 8,8% έναντι του 2010.

H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:
• στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 1.277 εκατ. ευρώ

• στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1.280 εκατ. ευρώ,

• στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 348 εκατ. ευρώ και

• στα νοσοκομεία κατά 935 εκατ. ευρώ (506 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 και 429 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,5% ή κατά 1.111 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως στον ΟΓΑ κατά 371 εκατ. ευρώ και στο ΙΚΑ κατά 867 εκατ. ευρώ), στον ΟΑΕΔ κατά 348 εκατ. ευρώ και στα νοσοκομεία κατά 506 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 42,3% ή 1.563 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το α’ εξάμηνο (Τακτικός και ΠΔΕ), υστερούν έναντι του στόχου κατά 3.016 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 644 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.818 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 κατά 8,3%.

Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο εξαμήνου οφείλεται σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων, στην μη απόδοση, από τα πιστωτικά ιδρύματα, του δικαιώματος του Δημοσίου επί των προνομιούχων μετοχών (10%), λόγω της μετάθεσης των Γενικών Συνελεύσεων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 87,7% ή κατά 337 εκατ. ευρώ.

Τονίζεται ότι η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο β’ εξάμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 – 2015.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει