Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Κ. Καρτάλης: Θετική εξέλιξη για την τοπική βιομηχανία

Στις Επιτροπές Περιβάλλοντος και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής συζητήθηκε το σχέδιο υπουργικής απόφασης που αφορά μεταξύ άλλων την κατηγοριοποίηση των μονάδων παραγωγής και διανομής τσιμέντου ως προς τη διαδικασία έκδοσης περιβαλλοντικών όρων.

Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΚΑ, οι μονάδες παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου στην Ελλάδα εντάσσονταν στην κατηγορία Α1, ενώ οι μονάδες παραγωγής με τη χρήση έτοιμου κλίνκερ στην κατηγορία Α2.

Η πρόταση που κατέθεσε ο Κ. Καρτάλης, πρόταση με την οποία συμφώνησαν και τα Σωματεία Εργαζομένων σε βιομηχανίες τσιμέντου στην Ελλάδα (σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος των Σωματείων Β. Κουκλουμπέρης παρακολούθησε τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος), περιβαλλοντικές οργανώσεις και ο ΣΕΒ, ήταν να ενταχθούν στην (αυστηρότερη) Κατηγορία Α1 το σύνολο των βιομηχανικών δράσεων είτε γίνεται ενδιάμεση παραγωγή κλίνκερ είτε γίνεται χρήση (άλεση) έτοιμου κλίνκερ. Με μία τέτοια ρύθμιση, που παρακολουθεί και τη διεθνή πρακτική, αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν τσιμέντο, προφυλάσσονται οι θέσεις εργασίας, προστατεύεται αποτελεσματικότερα το περιβάλλον καθώς οι περιβαλλοντικοί όροι είναι και αυστηρότεροι αλλά και ελέγχονται από την κεντρική διοίκηση αλλά και διασφαλίζεται η ποιότητα του τσιμέντου. Επισημαίνεται ότι σήμερα καταγράφεται αύξηση του εισαγόμενου κλίνκερ ή και τσιμέντου από την Τουρκία, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη πιστοποίηση των προιόντων.

Κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου αποδέχθηκε την πρόταση του Κ. Καρτάλη και δεσμεύθηκε για τη σχετική αλλαγή στο τελικό σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης. Με την ίδια απόφαση απλοποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θεσμοθετούνται οι διαδικασίες για ΑΠΕ, εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, υδρογεωτρήσεις, έργα πεδινής υδρονομίας, κ.α. Όπως σημείωσε ο Κ. Καρτάλης «Η εξέλιξη είναι θετική γιατί έτσι διαφυλάσσεται και το περιβάλλον αλλά και προφυλάσσονται οι ελληνικές βιομηχανίες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Χαίρομαι γιατί στην ίδια απόφαση, ο Υπουργός ΠΕΚΑ δέχθηκε να υπάρχουν και ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι για έργα που γίνονται σε περιοχές NATURA. Πάντα υποστήριζα ότι οι περιοχές NATURA δεν είναι περιοχές αποκλεισμού, αλλά περιοχές αυξημένου ελέγχου ως προς τα έργα που φιλοξενούνται. Με άλλα λόγια ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει και σε περιοχές NATURA. Ας μην ξεχνάμε ότι και το χιονοδρομικό Πηλίου είναι σε περιοχή NATURA, όπως και τα λατομεία στο Νότιο Πήλιο.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει