Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Κ. Καρτάλης: Να μη χαθεί η ευκαιρία για τους νέους επιχειρηματίες

«Στο τέλος Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Οι νέοι της Μαγνησίας πρέπει να οργανώσουν τις δυνάμεις τους και να καταθέσουν προτάσεις που στηρίζουν καινοτόμες επενδυτικές τους προσπάθειες.

Επισημαίνω ότι το πρόγραμμα ενισχύει ακόμα και δαπάνες μισθοδοσίας βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας που καταγράφεται στη Μαγνησία.» επισημαίνει ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.

Η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων προϋποθέτει να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν (ή να είναι υπό ίδρυση).

Ενισχύονται δαπάνες της επένδυσης που αφορούν: Δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης (όπως τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης, δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κ.α.) και δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) για μίσθωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

Τέλος η ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησης µετά την ίδρυσή της ενώ η επιχορήγηση δεν μπορεί υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου (μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει