Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Λύθηκε το θέμα με τις βεβαιώσεις για τη γη υψηλής παραγωγικότητας.

΄Αμεση και αποτελεσματική υπήρξε η παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.Κων/νου Αγοραστού σε συνεργασία με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα ΥΠΕΚΑ κ.Κώστα Χαλέβα ύστερα από την αναστάτωση που προκάλεσαν οι επιβεβαιώσεις τόσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ότι:

όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις για μεταβιβάσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές είναι άκυρες εξαιτίας της έλλειψης βεβαίωσης εάν δηλαδή είναι η έκταση ή όχι Γ.Γ.Υ.Π. Κατ’ επέκταση και όλες οι άδειες εκτός σχεδίου και εκτός ΖΟΕ, ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ είναι αυθαίρετες εξαιτίας της μη προσκόμισης της συγκεκριμένης βεβαίωσης.

Άλλη μία λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχόλησε την επικράτεια δόθηκε χάρις την ουσιαστική παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλία κ. Κώστα Αγοραστού και του Περιφ. Συμβουλίου.

Φυσικά το πρόβλημα διαπιστώθηκε εξαιτίας μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης των αρμόδιων Υπουργείων όπου ανακοινώθηκαν τα χαρακτηριστικά κατηγοριοποίησης της Γεωργικής Γης. Δεδομένης της παρέμβασης που έγινε και από βουλευτή της Αχαΐας δεσμεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για βελτίωση της παρ. 6 του αρ. 56 του Ν. 2637/78 τροποποιώντας τη διάταξη ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του Ν.2637/1998, όπως αυτές τροποποιημένες και συμπληρωμένες υφίστανται αρχίζουν να ισχύουν δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998 είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση».

Βεβαίως η ολοκληρωμένη επίλυση του προβλήματος θα επέλθει πρώτον με τη δημοσίευση της τροπολογίας και δεύτερον εάν πραγματικά πριν την ολοκλήρωση της οριοθέτησης των περιοχών Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας ληφθούν σοβαρά υπόψη από την υπάρχουσα επιτροπή καθορισμού ορίων Γ.Γ.Υ.Π. οι ιδιαιτερότητες ανάπτυξης της κάθε περιοχής που μπορεί να είναι τουριστική, οικιστική ή και βιομηχανική.

Θεωρούμε εντελώς παράλογο και ανυπόστατο ολόκληρο το Πήλιο να χαρακτηρίζεται Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας όταν το ίδιο κράτος λόγω αδυναμίας γεωργικής εκμετάλλευσης αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες με εξισωτικές αποζημιώσεις και ταυτόχρονα να μην επιτρέπει την οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή οικοδόμηση εκτός γεωργικών αποθηκών όπως και την απαγόρευση της όποιας κατάτμησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει