Με ρυθμό 6,9% έτρεξε ο τζίρος στο χονδρικό εμπόριο το 2018

Η μέση ετήσια αύξηση του τζίρου στο χονδρικό εμπόριο κυμαίνεται στο 6,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Αναλυτικότερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2015=100,0 και περίοδο αναφοράς το Δ΄ τρίμηνο 2018, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού τριμήνου ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 5,8% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, μείωση 2,1%.

Η μέση ετήσια αύξηση του Δείκτη κυμαίνεται στο 6,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 2,2%.

 

* Τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει