Μνημόνιο συνεργασίας ΕΕΤΑΑ-Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020, 14:06

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑΑ) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπεγράφη προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προς αμοιβαίο όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, με έμφαση στους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής και της Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης.

Η συνεργασία των δύο φορέων αναμένεται να υποστηρίξει ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση με μελέτες, προτάσεις και πιλοτικά προγράμματα, κυρίως στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, της βιώσιμης ανάπτυξης και παράλληλα να τροφοδοτήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τους στόχους της αυτοδιοίκησης με τον προβληματισμό και τις σύγχρονες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Αναλυτικά, το μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων μελετητικών και ερευνητικών προγραμμάτων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας σε ευρωπαϊκό, διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη διοργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης, την ανάπτυξη συμβατικών ή εξ αποστάσεως προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, την ανάπτυξη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών φοιτητών, την ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης διδακτορικών φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών, την ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης αιρετών και στελεχών φορέων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και των ενώσεών τους, τη δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακών βάσεων δεδομένων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ ο διευθύνων σύμβουλος, δρ Σπύρος Σπυρίδων και ο πρόεδρος, Ηλίας Γιάτσιος, και εκ μέρους του Πανεπιστημίου ο πρύτανης-καθηγητής Παναγιώτης Καλδής.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020, 14:06

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει