Μπορεί μια στατίνη να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας μετά από ριζική προστατεκτομή;


Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019, 16:00

Η στυτική δυσλειτουργία είναι αρκετά συχνή μετά από τη διεξαγωγή ριζικής προστατεκτομής εξαιτίας της καταστροφής των σηραγγωδών νεύρων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού προβλήματος. Οι στατίνες, για παράδειγμα, έχουν δείξει θετική επίδραση στη στυτική λειτουργία και φαίνεται να έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που ενδέχεται να βοηθήσουν την ανάρρωση από το χειρουργείο.

Μια πρόσφατη μελέτη λοιπόν αξιολόγησε την επίδραση της προεγχειρητικής χορήγησης μιας συγκεκριμένης στατίνης, της atorvastatin, στη στυτική λειτουργία ανδρών που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτομή.

Στη μελέτη συμμετείχαν 118 άνδρες. Στους μισούς χορηγήθηκαν 80 mg atorvastatin από την εισαγωγή τους στη μελέτη μεχρι και την ημέρα του χειρουργείου και στους άλλους μισούς δόθηκε placebo. Όλοι οι άνδρες είχαν προγραμματισμένο χειρουργείο ριζικής προστατεκτομής και συμπλήρωσαν εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της στυτικής τους λειτουργίας, πριν το χειρουργείο, καθως και στους 3, 6, 9, 12 μήνες μετά από αυτό.

Η προεγχειρητική χορήγηση της atorvastatin δεν είχε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδρασή της στη στυτική λειτουργία σε σύγκριση με το placebo. Βρέθηκε ωστοσο ότι η atorvastatin σχετιζόταν με υψηλότερες βαθμολογίες στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της στυτικής λειτουργίας στους 12 μήνες μετά το χειρουργείοε φόσον τα νεύρα είχαν έστω και μερικώς αμφίπλευρα διασωθεί.

Οι ερευνητες τονίζουν ότι η βραχύχρονη χορήγηση atorvastatin προεγχειρητικά δεν είχε σημαντική επίδραση στην ανάκαμψη της στυτικής λειτουργίας μετά από ριζική προστατεκτομή. Είναι σημαντικό ωστόσο να διεξαχθούν μελέτες που θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα της μακροχρόνιας χρήσης atorvastatin πριν και μετά το χειρουργείο ριζικής προστατεκτομής.

Πηγή: andrologia.gr


Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019, 16:00

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει